4m.no info på ANSVARLIG. [ ansvarlig ] [ Massasje i Oslo ]

- Søkemotoren for priser

Få gode GAVETIPS! | Bra tilbud på joggesko

 
Søk her:

Eksempel: Minipc
 


Ansvarlig og lønnsom, strategier for ansvarlige forretningsmodeller
Ansvarlig Og Lønnsom, Strategier For Ansvarlige Forretningsmodeller
Pris:486,- kr
Beskrivelse:Sveinung Jørgensen Bokmål / Heftet / 2015 ISBN 9788202394752
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:6


Jörgensen, Sveinung Ansvarlig og lönnsom : strategier for ansvarlige forretningsmodeller (8202394759)
Jörgensen, Sveinung Ansvarlig Og Lönnsom : Strategier For Ansvarlige Forretningsmodeller (8202394759)
Pris:486,- kr
Beskrivelse:Kan ansvarlighet forenes med økt lønnsomhet for en organisasjon? Og i så fall hvordan?Ansvarlig og lønnsom
utforsker hvordan organisasjoner kan utforme og innføre forretningsmodeller som både er ansvarlige og
lønnsomme. Det krever at ansvar integreres i bedriftens forretningsmodell på en måte som fremmer
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Ansvarlige selskaper og indre selskaper
Ansvarlige Selskaper Og Indre Selskaper
Pris:555,- kr
Beskrivelse:Magnus Aarbakke Bokmål / Innbundet / 2010 ISBN 9788215012490
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:6

Aarbakke, Magnus Ansvarlige selskaper og indre selskaper (8215012493)
Aarbakke, Magnus Ansvarlige Selskaper Og Indre Selskaper (8215012493)
Pris:555,- kr
Beskrivelse:Boken behandler de rettsreglene som gjelder for ansvarlige selskaper og indre selskaper. Hovedvekten er lagt
på rent selskapsrettslige regler, i første rekke selskapsloven av 1985. Sentrale kapitler i boken handler om
selskapsavtalen, eierrådigheten, gjeldsansvaret, inntreden og uttreden, overdragelse av
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Selskapsloven, (lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper) av 21. juni 1985 nr. 83, med endringer, sist ved lov av 20. juni 2014 nr. 25 (...
Selskapsloven, (lov Om Ansvarlige Selskaper Og Kommandittselskaper) Av 21. Juni 1985 Nr. 83, Med Endringer, Sist Ved Lov Av 20. Juni 2014 Nr. 25 (...
Pris:79,- kr
Beskrivelse:Bokmål / Heftet / 2017 ISBN 9788202555054
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:6

Selskapsloven, med forskrifter, lov 21 juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper, sist endret ved lov 20 juni 2014 nr. 25 fr...
Selskapsloven, Med Forskrifter, Lov 21 Juni 1985 Nr. 83 Om Ansvarlige Selskaper Og Kommandittselskaper, Sist Endret Ved Lov 20 Juni 2014 Nr. 25 Fr...
Pris:73,- kr
Beskrivelse:Bokmål / Heftet / 2014 ISBN 9788245083422
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:6

Responsible and profitable, strategies for sustainable business models, strategier for ansvarlige forretningsmodeller
Responsible And Profitable, Strategies For Sustainable Business Models, Strategier For Ansvarlige Forretningsmodeller
Pris:486,- kr
Beskrivelse:Sveinung Jørgensen Engelsk / Heftet / 2015 ISBN 9788202490973
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:6

Slik får du IT-styring og -kontroll, håndbok for ledere, styremedlemmer og IT-ansvarlige
Slik Får Du IT-styring Og -kontroll, Håndbok For Ledere, Styremedlemmer Og IT-ansvarlige
Pris:341,- kr
Beskrivelse:Jan T. Bjørnsen Bokmål / Heftet / 2012 ISBN 9788215020334
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:6

Noël, Alyson Rivalene (824192027X)
Noël, Alyson Rivalene (824192027X)
Pris:305,- kr
Beskrivelse:Alle vil være noen. Layla Harrison vil ikke tilbringe dagene på stranden, hun vil drive med undersøkende
journalistikk. Aster Amirpour vil bare skrike høyt neste gang en casting-ansvarlig sier at «vi trenger folk
med ulik bakgrunn, men ikke din bakgrunn denne gangen». Tommy Phillips drømmer om at gitarspillet
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Bråthen, Tore Selskapsrett (8205489432)
Bråthen, Tore Selskapsrett (8205489432)
Pris:579,- kr
Beskrivelse:Selskapsrett gir en innføring i norsk selskapsrett, herunder EUs selskapsrett og dennes betydning for norsk
rett. #br/ # #br/ #Forfatteren har lagt stor vekt på å få frem hovedlinjene og sentrale spørsmål. #br/ #Både
aksjeselskap og allmennaksjeselskap behandles inngående, men også ansvarlig selskap og
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Græsvik, Fredrik Den tapte krigen (8253037376)
Græsvik, Fredrik Den Tapte Krigen (8253037376)
Pris:341,- kr
Beskrivelse:Etter terrorangrepene på USA 11. september 2001 ble det raskt klart at de ansvarlige var Al-Qaida, en
terrororganisasjon basert i Afghanistan, og USA ville reagere ved å gå til krig mot landet. Dagen før hadde
Stoltenberg I-regjeringen tapt det norske stortingsvalget, men uten at noen opplagt etterfølger var
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1


Woxholth, Geir Selskapsloven (8205342059)
Woxholth, Geir Selskapsloven (8205342059)
Pris:709,- kr
Beskrivelse:Boken gir en utførlig kommentar til selskapsloven av 21 juni 1985 nr 83 og omfatter dermed hovedsakelig
ansvarlig selskap og kommandittselskap Den inneholder også en oversikt over lovgivning som supplerer
selskapsloven, foretaksregisterloven, firmaloven, skatteloven, konkurslovgivningen mv. Fremstillingen er
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Kibsgaard, Sonja Norsk som andrespråk (8215023282)
Kibsgaard, Sonja Norsk Som Andrespråk (8215023282)
Pris:311,- kr
Beskrivelse:Boka har fokus på metoder for språklæring med barnet i fokus. Barnet er språklærling og pedagogen den
ansvarlige tilrettelegger av andrespråksutviklingen. #br/ #Norsk som andrespråk handler om språkutvikling hos
tospråklige barn og om tilegnelse av andrespråk i barnehagen og på barnetrinnet. #br/ # #br/ #Den
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Aschim, Anders Ein betre vår ein gong (8252164293)
Aschim, Anders Ein Betre Vår Ein Gong (8252164293)
Pris:367,- kr
Beskrivelse:Boka tek for seg salmediktaren, bibelomsetjaren, lingvisten og statsråden Elias Blix. Han tok teologiutdanning
i Kristiania, studerte semittiske språk i Leipzig og vart professor i hebraisk. Han var kyrkjeminister i Johan
Sverdrups Venstre-ministerium 1884-88, og stod ansvarlig for det språkpolitisk
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Neergaard, André Dokumentasjonsforvaltning og arkiv i det 21. århundre (823210368X)
Neergaard, André Dokumentasjonsforvaltning Og Arkiv I Det 21. århundre (823210368X)
Pris:341,- kr
Beskrivelse:Arkiv er hukommelse og dokumentasjon. Det grunnleggende kravet til arkiv er at informasjonen skal bevares
uforandret. Bare med troverdige og autentiske arkiver kan enkeltmennesker og organisasjoner ivareta rollene
som ansvarlige samfunnsaktører. Arkiv er også fag, ett eller flere. Det er egne profesjoner og
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Aarset, Magne Kriseledelse (8245007064)
Aarset, Magne Kriseledelse (8245007064)
Pris:351,- kr
Beskrivelse:Enhver som er ansvarlig for eller deltar i en virksomhet, bør ha et bevisst forhold både til den risiko denne
virksomheten er utsatt for, og den risiko virksomheten skaper. Vi skal med andre ord både vite hva vi vil og
hva som kan gå galt. For i de fleste situasjoner er det forbundet med usikkerhet om vi når
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Andenæs, Mads Henry Selskapsrett (8299743915)
Andenæs, Mads Henry Selskapsrett (8299743915)
Pris:350,- kr
Beskrivelse:Forfatteren gir en sammenlignende fremstilling av rettsreglene om ansvarlig selskap og aksjeselskap.
Fremstillingen er tilpasset det obligatoriske fag selskapsrett i jusstudiets (Masterstudiets) 3.avdeling ved
Det juridiske fakultet i Oslo. Fremstillingen omfatter blant annet reglenes anvendelsesområde,
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Bråthen, Tore Selskapsrett (8205509395)
Bråthen, Tore Selskapsrett (8205509395)
Pris:460,- kr
Beskrivelse:Selskapsrett gir en innføring i norsk selskapsrett, herunder EUs selskapsrett og dennes betydning for norsk
rett. Forfatteren har lagt stor vekt på å få frem hovedlinjene og sentrale spørsmål. Både aksjeselskap og
allmennaksjeselskap behandles inngående, men også ansvarlig selskap og kommandittselskap er gitt
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Stenersen, Jørgen V.H. Gifter og hvordan de virker (8258406256)
Stenersen, Jørgen V.H. Gifter Og Hvordan De Virker (8258406256)
Pris:410,- kr
Beskrivelse:Mulige virkning av giftstoffer og forurensninger er en opplagt kilde til allmennhetens #br/ #engstelse, men er
problematisk å skrive om for den ansvarlige journalist fordi #br/ #kunnskapsnivået i samfunnet er såpass lavt.
Forskere trenger penger og gjerne litt #br/ #medieomtale og stiller gjerne opp med sine
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Øvreeide, Haldor Fagetikk i psykologisk arbeid (8276349803)
Øvreeide, Haldor Fagetikk I Psykologisk Arbeid (8276349803)
Pris:415,- kr
Beskrivelse:Forholdet mellom psykolog og klient er en utfordrende, men sårbar relasjon. Psykologens spesielle kunnskaper
og rolle har stor påvirkningskraft og kan få store konsekvenser for klienten. En ansvarlig og etisk styrt
praksis er avgjørende for å oppnå den tillit fra brukerne og samfunnet som er nødvendig for at
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Viestad, Andreas Den store kjøttkokeboka (8202487250)
Viestad, Andreas Den Store Kjøttkokeboka (8202487250)
Pris:384,- kr
Beskrivelse:#br/ #Skal man spise kjøtt eller burde man la være? I en tid da mange stiller seg dette spørsmålet, utgir
Andreas Viestad en bok om kjøtt der han oppfordrer: - Spis ansvarlig, spis hele dyret.#br/ ##br/ ##br/ #Dette
er den definitive boka om å tilberede kjøtt på en velsmakende og bærekraftig måte. Her får du 200
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Stort slusesett, Superfun, AquaPlay (Z000047196)
Stort Slusesett, Superfun, AquaPlay (Z000047196)
Pris:719,- kr
Beskrivelse:Det store kanalsystemet Superfun har fire lekestasjoner, noe som er perfekt når mange barn skal leke sammen.
La flodhesten Wilma være ansvarlig for havnen der kranen laster containeren på og av containerbåten. I
mellomtiden kan bjørnen Bo kjøre amfibiebilen over broen og via rampen inn i kanalene. Sett vannet
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Niels Høiby Kompendium i mikrobiologi og infektionsmedicin (8777497813)
Niels Høiby Kompendium I Mikrobiologi Og Infektionsmedicin (8777497813)
Pris:368,- kr
Beskrivelse:Dette kompendium er skrevet af de samme forfattere, som er ansvarlige for lærebogen Klinisk mikrobiologi
og infektionsmedicin, 4. udgave, FADL's Forlag 2014. Kompendiet imødekommer et behov hos de studerende
for en komprimeret tekst og mnemotekniske oversigtsskemaer, som kan bruges
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Porter, Michael E. Konkurransefortrinn (8251829496)
Porter, Michael E. Konkurransefortrinn (8251829496)
Pris:444,- kr
Beskrivelse:I denne boka viser forfatteren hvordan markedsføring, produksjon, ledelse, økonomi og andre disipliner
samordnes til et helhetsperspektiv på foretaket. Boka er skrevet for utøvere av faget, folk som er ansvarlige
for hvordan konkurransefortrinn kan skapes og folk som ønsker bedre forståelse av foretak og
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Beggerud, Roger HMS: teori og praksis (8245019917)
Beggerud, Roger HMS: Teori Og Praksis (8245019917)
Pris:367,- kr
Beskrivelse:HMS - teori og praksis er en bok for ledere, HMS-ansvarlige og verneombud som ønsker en samlet oversikt over
HMS-arbeid i praksis. Boken gir en oversikt over teori og metodikk, og den vil være til god hjelp i det
daglige HMS-arbeidet i små og mellomstore bedrifter, og som praktisk veiledning for studenter i
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Cecilie van Loon Facilitering (8757422230)
Cecilie Van Loon Facilitering (8757422230)
Pris:388,- kr
Beskrivelse:Forandringer skal ledes, så den ønskede effekt opnås. Hvis du er den ansvarlige for at
drive forandringsprocesserne og sikre, at forandringerne rent faktisk finder sted, er facilitering et af
svarene. I Facilitering deler professionelle facilitatorer rundhåndet ud af års
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Kjørven, Marte Eidsand Ytelse av investeringstjenester til forbruker (8215028330)
Kjørven, Marte Eidsand Ytelse Av Investeringstjenester Til Forbruker (8215028330)
Pris:599,- kr
Beskrivelse:Forbrukere blir stadig mer aktive på verdipapirmarkedene og de tilbys et bredt spekter av til dels kompliserte
og risikofylte produkter og tjenester. Mange forbrukere har fått erfare at gode råd har blitt dyre, når
sparing blir til tap. Kan forbrukeren holde finansinstitusjonen ansvarlig for tapet?
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Uvex EDAero Rød/Hvit 57-59 cm
Uvex EDAero Rød/Hvit 57-59 Cm
Pris:2017.53 kr
Beskrivelse:Uvex EDAero tid prøve hjelmUvex EDAero sykling hjelmen kombinerer utmerket aerodynamikken av dråpe formet tid
prøve sykling hjelm med ideelle ventilasjon egenskaper og en figur som er egnet for daglig bruk. Hodene
ansvarlig for trendsettende racing hjelmen: uvex-ingeniører og sykling fagfolk. Resultatet er
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Uvex EDAero Svart/Hvit 57-59 cm
Uvex EDAero Svart/Hvit 57-59 Cm
Pris:2017.53 kr
Beskrivelse:Uvex EDAero tid prøve hjelmUvex EDAero sykling hjelmen kombinerer utmerket aerodynamikken av dråpe formet tid
prøve sykling hjelm med ideelle ventilasjon egenskaper og en figur som er egnet for daglig bruk. Hodene
ansvarlig for trendsettende racing hjelmen: uvex-ingeniører og sykling fagfolk. Resultatet er
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Uvex EDAero Hvit/Svart 57-59 cm
Uvex EDAero Hvit/Svart 57-59 Cm
Pris:2017.53 kr
Beskrivelse:Uvex EDAero tid prøve hjelmUvex EDAero sykling hjelmen kombinerer utmerket aerodynamikken av dråpe formet tid
prøve sykling hjelm med ideelle ventilasjon egenskaper og en figur som er egnet for daglig bruk. Hodene
ansvarlig for trendsettende racing hjelmen: uvex-ingeniører og sykling fagfolk. Resultatet er
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

IXS  Adonis Svart XL/XXL
IXS Adonis Svart XL/XXL
Pris:232.4 kr
Beskrivelse:Menns funksjonen iXS langermet skjorte laget av Dryarn ® mikrofiber materiale tilbyr ytterst komfort Ingen
trykkpunkter forårsaket av forstyrrende sømmer som følge av den avanserte sømløse teknologien Utrolig
lightwight materiale bi-komponent 3D sammensveiset byggingen Funksjonen soner er ansvarlig for en
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Uvex EDAero Hvit/Svart 53-57 cm
Uvex EDAero Hvit/Svart 53-57 Cm
Pris:2017.53 kr
Beskrivelse:Uvex EDAero tid prøve hjelmUvex EDAero sykling hjelmen kombinerer utmerket aerodynamikken av dråpe formet tid
prøve sykling hjelm med ideelle ventilasjon egenskaper og en figur som er egnet for daglig bruk. Hodene
ansvarlig for trendsettende racing hjelmen: uvex-ingeniører og sykling fagfolk. Resultatet er
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Berghaus Activity Interactive Grå M
Berghaus Activity Interactive Grå M
Pris:602.78 kr
Beskrivelse:Nyt stort utendørs ansvarlig og trek med en lettere miljømessige skritt i denne menns aktivitet interaktive
fleecejakke. Denne fleece er laget med resirkulert garn som ikke går på kompromiss med ytelse eller
holdbarhet. Både varm og tettsittende, det tilbyr allsidighet og kan brukes på egen hånd eller zipped
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Uvex Stivo CC Hvit 52-57 cm
Uvex Stivo CC Hvit 52-57 Cm
Pris:698.15 kr
Beskrivelse:Uvex Stivo CC MTB hjelmEn avslappet allmountain er ny stivo cc´s spesialitet, med ingen understatement i
sikte. Avtakbar visiret av TÜV-sertifisert hjelm aggressivt forover og gjør det klart: stivo cc er ansvarlig
på nedoverbakke stier. Racing gjennom uniform hjelm jungelen i lyse kontrastfarger som 'sitron'
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Uvex EDAero Rød/Hvit 53-57 cm
Uvex EDAero Rød/Hvit 53-57 Cm
Pris:2017.53 kr
Beskrivelse:Uvex EDAero tid prøve hjelmUvex EDAero sykling hjelmen kombinerer utmerket aerodynamikken av dråpe formet tid
prøve sykling hjelm med ideelle ventilasjon egenskaper og en figur som er egnet for daglig bruk. Hodene
ansvarlig for trendsettende racing hjelmen: uvex-ingeniører og sykling fagfolk. Resultatet er
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Money Monster
Money Monster
Pris:99,- kr
Beskrivelse:Lee Gates (George Clooney) er en TV-personlighet og Wall Street-pengeguru som gir råd til publikum om
aksjehandel. Når familefaren Kyle taper alle pengene etter å ha fulgt et av tipsene, holder han Lee og showet
hans ansvarlig. Han trenger seg inn i studioet, og truer med å ta livet av Lee live på lufta hvis
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Max Payne - Harder Cut
Max Payne - Harder Cut
Pris:99.5 kr
Beskrivelse:Mark Wahlbergs rolleprestasjon er eksplosiv i denne actionfylte thrilleren, som er basert på det legendariske,
hardtslående dataspillet med samme navn. Max Payne (Wahlberg) er en uvøren snut som blåser i reglene og ikke
har mer å tape. Han tenker bare på hevn og bruker all tiden sin på å finne de ansvarlige
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Den indigoblå alven Iris
Den Indigoblå Alven Iris
Pris:127,- kr
Beskrivelse:En eventyrlig serie for jenter! I dette unike fargesprakende universet tas magien på alvor. Jenter inspireres
til å være kreative og til å ha tro på seg selv. I de syv første bøkene i serien møter vi regnbuealvene, som
representerer alle fargene i regnbuen. De er ansvarlige for å holde fargene i Alveland
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Fading Gigolo
Fading Gigolo
Pris:99,- kr
Beskrivelse:Fading Gigolo er en sjarmerende komedie med John Turturro som profesjonell Don Juan og pengekilde for blakk
kompis. I øvrige roller møter vi blant andre Woody Allen, Sharon Stone og Sofia Vergara, mens Turturro selv er
ansvarlig for både manus og regi. Når den aldrende Murray bestemmer seg for å stenge
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Love Vs Money
Love Vs Money
Pris:109,- kr
Beskrivelse:Låtskriver og produsent Terius "The-Dream" Nash har, i partnerskap med beats-virtuoso Christopher "Tricky"
Stewart, vært ansvarlig for megasuksesser som Rihannas "Umbrella" og Beyoncés "Single Ladies". Debuten som
soloartist kom i 2007, i form av Love/ Hate: underholdende, med sine absolutte høydepunkter, men
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Dette er ikke en bok
Dette Er Ikke En Bok
Pris:99,- kr
Beskrivelse:Dette er noe som ikke eksisterer uten deg. Alt må formes av din fantasi. Du er ansvarlig for innhold og ferdig
produkt. Hva er det hvis det ikke er en bok? Det er opp til deg.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

In Your Hands (UK-import)
In Your Hands (UK-import)
Pris:129,- kr
Beskrivelse:Kristin Scott Thomas spiller hovedrollen i Lola Doillons I Dine Hender. En ung mann mister sin hustru og tar,
blind av sorg, en drastisk beslutning - han skal hevne seg ved å kidnappe den kvinnelige legen han mener er
ansvarlig for sin hustrus død. I løpet av fangenskapet begynner intense følelser å vokse
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

New York Dolls
New York Dolls
Pris:179,- kr
Beskrivelse:Sammen med The Stooges var New York Dolls i stor grad ansvarlige for å innføre punkens lyd og attityde, og
deres selvtitulerte debut er et av hjørnesteinene innen post-60-tallsrock. "The Dolls" var opprørende,
kaotiske og stinne av energi. De lånte The Rolling Stones' bluesy frekkhet og Phil Spectors popsnert
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Det er nå du lever - en veiviser til åndelig opplysning
Det Er Nå Du Lever - En Veiviser Til åndelig Opplysning
Pris:99,- kr
Beskrivelse:Når vi erkjenner at vi skaper vår egen lidelse, kan vi frigjøre oss fra smerte, frykt og nevroser - en gang
for alle! "Når vi innser at det er vårt eget sinn som er ansvarlig for all smerte, med den uopphørlige
strømmen av tanker som retter seg mot fortiden samtidig som vi bekymrer oss over fremtiden, vil vi
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Roman 1987 - roman
Roman 1987 - Roman
Pris:99,- kr
Beskrivelse:Dette er en beretningen om en mann som forsøker å forklare en skjebne som han selv er ansvarlig for. Han
beskriver oppveksten på 50-tallet, modningsprosessen på 60-tallet og arbeidsårene på 70-tallet. Leseren følger
ham som journalist, ektemann, gynmaslærer og historielektor. Så arbeider han noen år ved Mesna
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Dødens seilas - Scandinavian Star og gåtene
Dødens Seilas - Scandinavian Star Og Gåtene
Pris:297,- kr
Beskrivelse:Henrik Johansen overtok Scandinavian Star fra amerikanske SeaEscape 30. mars 1990, men uten å betale for det.
Selgeren utsatte betalingsfristen til fredag 6. april, og deretter, for siste gang, til mandag 9. april. Natt
til 7.ble skipet påtent, og 159 mennesker døde i brannen. Johansen ble dømt som ansvarlig
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Follow Me
Follow Me
Pris:199,- kr
Beskrivelse:Pål Angelskår er best kjent som vokalist og låtskriver i det kritikerroste og Spellemann-vinnende bandet Minor
Majority, ansvarlig for hitlåtene "Dancing In The Backyard", "She Gave Me Away" og "Supergirl". Follow Me er
hans første album som soloartist. Mye av materialet ble testet ut foran publikum på små
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Wrecking Ball
Wrecking Ball
Pris:249,- kr
Beskrivelse:Det har gått tre år siden utgivelsen av Working On A Dream (2009), og Bruce Springsteen anno 2012 er slett
ingen drømmer. På Wrecking Ball viser han seg derimot som en skarp, forbannet kritiker av USAs økonomiske og
sosiale uføre, med en harmdirrende knyttneve forbeholdt pampene ansvarlig for stormaktens
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Truckers, Kickers, Cowboy Angels - The Blissed-Out Birth Of Country Rock Vol. 1 1966-1968
Truckers, Kickers, Cowboy Angels - The Blissed-Out Birth Of Country Rock Vol. 1 1966-1968
Pris:349,- kr
Beskrivelse:Bear Family, ansvarlige for fabelaktige, kritikerroste antologier over R&B; ( Blowin' The Fuse 1945-1960),
soul ( Sweet Soul Music 1961-1975) og country ( Dim Lights, Thick Smoke & Hillbilly Music 1945-1970), retter
denne gang oppmerksomheten mot country rock. Og milde måne, så bra resultatet er! Truckers,
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Food
Food
Pris:199,- kr
Beskrivelse:Dette er et samarbeid mellom to noe uventede musikalske partnere. På den ene siden har vi Kelis, ansvarlig for
alt fra gjestevokalen på Ol' Dirty Bastards 1999-hit "Got Your Money" til det globale R&B-fenomenet;
"Milkshake". På den andre siden: Dave Sitek, gitarist i det kritikerroste Brooklyn-bandet TV On
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Food - Deluxe Edition
Food - Deluxe Edition
Pris:179,- kr
Beskrivelse:Dette er et samarbeid mellom to noe uventede musikalske partnere. På den ene siden har vi Kelis, ansvarlig for
alt fra gjestevokalen på Ol' Dirty Bastards 1999-hit "Got Your Money" til det globale R&B-fenomenet;
"Milkshake". På den andre siden: Dave Sitek, gitarist i det kritikerroste Brooklyn-bandet TV On
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Luther - Sesong 4 (UK-import)
Luther - Sesong 4 (UK-import)
Pris:129,- kr
Beskrivelse:I sinne etter Ripleys død, har John Luther forlatt politiet og trukket seg tilbake til en øde klippetopp. Når
han oppdager at den ene personen han fortsatt elsker kan være død, har Luther kun ett mål; å finne den som er
ansvarlig og ta hevn. Samtidig forlater en brutal og intelligent morder en sti av organer
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Luther - Sesong 4 (UK-import)
Luther - Sesong 4 (UK-import)
Pris:169,- kr
Beskrivelse:I sinne etter Ripleys død, har John Luther forlatt politiet og trukket seg tilbake til en ekstern klippetopp.
Når han oppdager at den ene personen han fortsatt elsker kan være død, har Luther kun ett mål; å finne den som
er ansvarlig og ta hevn. Samtidig forlater en brutal og intelligent morder en sti av
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Aarons hevn - roman
Aarons Hevn - Roman
Pris:280,- kr
Beskrivelse:En thriller om berettiget sinne og rettferdighet - eller hevn Aaron må lukke øynene for borgerkrig, fattigdom
og gamle venner så lenge moren ligger i koma. Men da faren blir drept, og holdes ansvarlig for en terrorbombe
som drepte mange uskyldige, blir Aaron nødt til å reagere. Så, under tidenes kaldeste
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

The Bad Education Movie (UK-import)
The Bad Education Movie (UK-import)
Pris:129,- kr
Beskrivelse:Filmen er skrevet av og skuespiller Jack Whitehall, som spiller historielæreren Alfie Wickers. Uten tvil den
verste læreren noensinne, er Alfie ansvarlig for en klasse av mistilpassede elever på Abbey Grove School. Med
eksamenene overstått, tar Alfie klassen sin med på en skoletur til Cornwall hvor de kommer
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Shameless - Sesong 1
Shameless - Sesong 1
Pris:399,- kr
Beskrivelse:Arbeiderklassepatriarken Frank Gallagher elsker de seks barna sine nesten like mye som han elsker alkohol,
sigaretter, trygd og alkohol. William H. Macy, og Emmy Rossum som den ansvarlige eldste datteren Fiona, leder
en enestående rollebesetning i denne godhjertede, uærbødige, skandaløse og ekstremt morsomme
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Afrobeat Airways Vol. 2: Return Flight To Ghana 1974-1983
Afrobeat Airways Vol. 2: Return Flight To Ghana 1974-1983
Pris:349,- kr
Beskrivelse:Analog Africa har saumfart Ghana på jakt etter rariteter til utgivelse nummer to i etikettens Afrobeat
Airways-serie. Resultatet er 13 ultrasjeldne låter, komponert av de musikalske gigantene som var - i hvert
fall delvis - ansvarlige for den musikalske bevegelsen som rystet det vestafrikanske landet på
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Family And Friends
Family And Friends
Pris:179,- kr
Beskrivelse:Kulthelt og Chicago-rapper Serengeti er uvanlig oppstemt på Family And Friends, hans første soloalbum for
plateselskapet Anticon. Den innadvendte stilen fra noen av hans tidligere utgivelser gjør denne gang rom for
et ledigere og mer strømlinjeformet lydbilde. Why?-frontmann Yoni Wolf er ansvarlig for
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

For øvrig mener jeg at Karthago bør ødelegges - roman
For øvrig Mener Jeg At Karthago Bør ødelegges - Roman
Pris:322,- kr
Beskrivelse:Forfatteren av Svendsens catering er tilbake med ny roman «Jeg sa ifra til de ansvarlige, jeg sa at jeg ikke
var noen pedagog, men det var prekært, det trengtes folk til å undervise voksne utlendinger i norsk. Fysaken
på NAV og ledelsen på skolen mente erfaringen min var verdifull, mer verdifull enn all
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:6

Bristol Novelty Ltd Lege Budsjett Karnevalkostyme - One size
Bristol Novelty Ltd Lege Budsjett Karnevalkostyme - One Size
Pris:199,- kr
Beskrivelse:Har du alltid drømt om å bli lege? Her er snarveien! Iført denne klinisk hvite legefrakken
er du klar til å ta imot de første pasientene dine. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle
feilstilte diagnoser! Lege Budsjett Karnevalkostyme består av en hvit legefrakk.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

As Good As Dead
As Good As Dead
Pris:99.5 kr
Beskrivelse:En gruppe fundamentalister kidnapper og turturerer enn mann de mener er ansvarlig for drapet på deres leder.
Men en påfølgende konflikt mellom de radikale og høyreekstreme krefter får dem til å innse at de muligens har
tatt feil mann, noe som fører dem mot et høyst uventet klimaks.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Den store kjøttkokeboka
Den Store Kjøttkokeboka
Pris:382,- kr
Beskrivelse:Skal man spise kjøtt eller burde man la være? I en tid da mange stiller seg dette spørsmålet, utgir Andreas
Viestad en bok om kjøtt der han oppfordrer: - Spis ansvarlig, spis hele dyret. Dette er den definitive boka om
å tilberede kjøtt på en velsmakende og bærekraftig måte. Her får du 200 oppskrifter og tips
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Captain America 3 - Civil War - Steelbook Edition
Captain America 3 - Civil War - Steelbook Edition
Pris:299,- kr
Beskrivelse:I Marvel's «Captain America: Civil War» er det Steve Rogers som leder det nye Avengers-teamet som skal
fortsette kampen for å beskytte menneskeheten. Men etter enda en hendelse, hvor Avengers er involvert, som
ender med utilsiktet skade, øker det politiske presset for å etablere et ansvarlig styre som skal
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Vanvittig skyldig
Vanvittig Skyldig
Pris:262,- kr
Beskrivelse:Seks ansvarlige voksne. Tre søte barn. En helt vanlig hagefest - hva i all verden kan gå galt? Sam og
Clementine lever et praktfullt liv: De har to små jenter, Sam har nettopp startet i drømmejobben, og
Clementine er en dyktig cellist - i gang med forberedelsene til sitt livs audition. Hvis det er noe de kan
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Hellraiser 7 - Deader (UK-import)
Hellraiser 7 - Deader (UK-import)
Pris:99,- kr
Beskrivelse:Den fryktede Pinhead (Doug Bradley) leder en hær av blodtørstige og hevngjerrige sjeler som er gjenoppstått
fra de døde. For den unge journalisten (Kari Wuhrer) som avdekker den skremmende kulten som er ansvarlig for
denne grusomme gjenoppstandelsen, kan hvert sekund være hennes siste. Pinhead i all sin
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

English Oceans
English Oceans
Pris:249,- kr
Beskrivelse:Drive-By Truckers tiende studioalbum balanserer elegant mellom røff, rufsete sørstatscountryrock og delikat
lavmælthet. De 13 nye låtene på English Oceans er skrevet av Patterson Hood og Mike Cooley, sistnevnte - for
første gang - ansvarlig for nesten halvparten av albumets spor. Som alltid er det
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Fading Gigolo (UK-import)
Fading Gigolo (UK-import)
Pris:129,- kr
Beskrivelse:Fading Gigolo er en sjarmerende komedie med John Turturro som profesjonell Don Juan og pengekilde for blakk
kompis. I øvrige roller møter vi blant andre Woody Allen, Sharon Stone og Sofia Vergara, mens Turturro selv er
ansvarlig for både manus og regi. Når den aldrende Murray bestemmer seg for å stenge
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Dexter - Sesong 5
Dexter - Sesong 5
Pris:149,- kr
Beskrivelse:Dette er den femte sesongen av Showtimes mørke og ofte humoristiske drama om Dexter, seriemorder og familiefar
i solfylte Miami - en by som også har sine skyggesider. Etter de grufulle hendelsene som avsluttet forrige
sesong, føler Dexter seg ansvarlig for Ritas død, og ute av stand til å takle traumet tar
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Rounders (UK-import)
Rounders (UK-import)
Pris:99,- kr
Beskrivelse:Rounders er pokerklassikeren over alle pokerklassikere. Nevnt av enkelte som en ekte kultfilm er det ingen
tvil om at en hver liste over pokerfilmer må holde av en plass til denne. Rounders kom i 1998 og var delvis
ansvarlig for pokerbølgen som herjet på slutten av 90-tallet og inn i 2000-tallet. Strålende
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Food
Food
Pris:249,- kr
Beskrivelse:Dette er et samarbeid mellom to noe uventede musikalske partnere. På den ene siden har vi Kelis, ansvarlig for
alt fra gjestevokalen på Ol' Dirty Bastards 1999-hit "Got Your Money" til det globale R&B-fenomenet;
"Milkshake". På den andre siden: Dave Sitek, gitarist i det kritikerroste Brooklyn-bandet TV On
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

English Oceans
English Oceans
Pris:179,- kr
Beskrivelse:Drive-By Truckers tiende studioalbum balanserer elegant mellom røff, rufsete sørstatscountryrock og delikat
lavmælthet. De 13 nye låtene på English Oceans er skrevet av Patterson Hood og Mike Cooley, sistnevnte - for
første gang - ansvarlig for nesten halvparten av albumets spor. Som alltid er det
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

I Dine Hender
I Dine Hender
Pris:99.5 kr
Beskrivelse:Kristin Scott Thomas spiller hovedrollen i Lola Doillons I Dine Hender. En ung mann mister sin hustru og tar,
blind av sorg, en drastisk beslutning - han skal hevne seg ved å kidnappe den kvinnelige legen han mener er
ansvarlig for sin hustrus død. I løpet av fangenskapet begynner intense følelser å vokse
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Stranger Me
Stranger Me
Pris:249,- kr
Beskrivelse:Stranger Me er album nummer tre fra alt.country-artist Amy LaVere, som her eksperimenterer med utvidet
instrumentering og uventede melodigrep. Sammen med produsent Craig Silvey, mannen som var ansvarlig for miksen
av Arcade Fires geniale, Grammy-vinnende The Suburbs i 2010, har LaVere laget en spennende
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Love From London
Love From London
Pris:399,- kr
Beskrivelse:Robyn Hitchcock har siden begynnelsen av 70-tallet vært en av Englands fremste sangere og låtskrivere,
ansvarlig for klassikere som I Often Dream Of Trains, Fegmania! og Underwater Moonlight (med The Soft Boys).
Få dager før 60-årsdagen i 2013 slipper Hitchcock sitt nittende studioalbum, titulert Love From
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Afrobeat Airways Vol. 2: Return Flight To Ghana 1974-1983
Afrobeat Airways Vol. 2: Return Flight To Ghana 1974-1983
Pris:449,- kr
Beskrivelse:Analog Africa har saumfart Ghana på jakt etter rariteter til utgivelse nummer to i etikettens Afrobeat
Airways-serie. Resultatet er 13 ultrasjeldne låter, komponert av de musikalske gigantene som var - i hvert
fall delvis - ansvarlige for den musikalske bevegelsen som rystet det vestafrikanske landet på
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Follow Me
Follow Me
Pris:109,- kr
Beskrivelse:Pål Angelskår er best kjent som vokalist og låtskriver i det kritikerroste og Spellemann-vinnende bandet Minor
Majority, ansvarlig for hitlåtene "Dancing In The Backyard", "She Gave Me Away" og "Supergirl". Follow Me er
hans første album som soloartist. Mye av materialet ble testet ut foran publikum på små
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Family And Friends
Family And Friends
Pris:249,- kr
Beskrivelse:Kulthelt og Chicago-rapper Serengeti er uvanlig oppstemt på Family And Friends, hans første soloalbum for
plateselskapet Anticon. Den innadvendte stilen fra noen av hans tidligere utgivelser gjør denne gang rom for
et ledigere og mer strømlinjeformet lydbilde. Why?-frontmann Yoni Wolf er ansvarlig for
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

For øvrig mener jeg at Karthago bør ødelegges
For øvrig Mener Jeg At Karthago Bør ødelegges
Pris:199,- kr
Beskrivelse:Forfatteren av «Svendsens catering» er tilbake med ny roman. «Jeg sa ifra til de ansvarlige, jeg sa at jeg
ikke var noen pedagog, men det var prekært, det trengtes folk til å undervise voksne utlendinger i norsk.
Fysaken på NAV og ledelsen på skolen mente erfaringen min var verdifull, mer verdifull enn all
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Carlos The Jackal - The Movie
Carlos The Jackal - The Movie
Pris:99,- kr
Beskrivelse:I 20 år var Ilich Ramirez Sanchez - kjent og beryktet under navnet Carlos - en av verdens farligste og mest
etterlyste menn. Manipulert av hemmelige arabiske byråer, beskyttet av Østblokken, i ulike forkledninger og
under mange pseudonymer, ledet han en verdensomspennende organisasjon som var ansvarlig for
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Athena Escape To Athena (UK-import)
Athena Escape To Athena (UK-import)
Pris:99,- kr
Beskrivelse:Major Otto Hecht (Roger Moore) er en tysk offiser som ikke er lideskaplig tilhenger av nazismen. Han er
øverste ansvarlig for en fangeleir på en gresk øy under den andre verdenskrig. Fangene planlegger en flukt
sammen med greske partisaner ledet av Zeno (Telly Savalas). Ikke fordi krigsfangene er så
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Fant du ikke det du letet etter?
Søk her:E-post:
Relaterte søk:
Uk-import | Ansvarlige | Selskaper | Uvex | Hvit | Edaero | Food | Juni | Svart | Lov
Utrolig
Billig
Iphone salg

Brukertestet
Iphone 5 Iphone 5

Anbefales
Best i Test
Testvinner