4m.no info på FENOMENOLOGI. [ fenomenologi ] [ Massasje i Oslo ]

- Søkemotoren for priser

Trenger du penger? | Bra tilbud på musikk, datautstyr, reiser og hotell

 
Søk her:

Eksempel: Bukse - Kjempebillig datautstyr
 


Fenomenologi og omsorg
Fenomenologi Og Omsorg
Pris:379,- kr
Beskrivelse:Boka inneholder tre foredrag med temaer som forholdet mellom filosofi og vitenskap, deres forhold til den
praktiske sykepleien, forholdet mellom kropp og ånd og språklige uttrykksformer i sykepleien. Disse belyses ut
fra teolog og filosof K. E. Løgstrups skapelsesfenomenologi. Andre tenkemåter i grenselandet
Frakt:Kostnadsfritt
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Martinsen, Kari Fenomenologi og omsorg; tre dialoger (8215002285)
Martinsen, Kari Fenomenologi Og Omsorg; Tre Dialoger (8215002285)
Pris:309,- kr
Frakt:Kostnadsfritt
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1


Åndens fenomenologi
Åndens Fenomenologi
Pris:399,- kr
Frakt:30,-
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:4

Maurice Merleau-Ponty (For) Bjørn Nake (Ove) Kroppens fenomenologi
Maurice Merleau-Ponty (For) Bjørn Nake (Ove) Kroppens Fenomenologi
Pris:99,- kr
Frakt:39,-
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Åndens fenomenologi
Åndens Fenomenologi
Pris:349,- kr
Beskrivelse:Boken er den første komplette norske utgave av Hegels hovedverk. Den fremstiller menneskeåndens utvikling og
historie som en lang rekke erfaringer, eventyr eller episoder, i et forsøk på å finne seg selv, og erkjenne
verden og sin plass i den ved å utprøve muligheter og høste nederlag, etterfulgt av nye
Frakt:Kostnadsfritt
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Åndens fenomenologi
Åndens Fenomenologi
Pris:199,- kr
Beskrivelse:Boken er den første komplette norske utgave av Hegels hovedverk. Den fremstiller menneskeåndens utvikling og
historie som en lang rekke erfaringer, eventyr eller episoder, i et forsøk på å finne seg selv, og erkjenne
verden og sin plass i den ved å utprøve muligheter og høste nederlag, etterfulgt av nye
Frakt:19,-
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Kroppens fenomenologi
Kroppens Fenomenologi
Pris:219,- kr
Beskrivelse:Gjennom en rekke fenomenologiske analyser av patologiske forstyrrelser etc. nærmer Merleau-Ponty seg en ny
innsikt i subjektets kroppslige væren og den legemligjorte bevissthet og erkjennelse. Boken utgjør den første
delen av hans verk ""Phenomenologie de la perception"" (1945). Har litteraturliste.
Frakt:Kostnadsfritt
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Ihde, Don Experimentell fenomenologi (9171731474)
Ihde, Don Experimentell Fenomenologi (9171731474)
Pris:103,- kr
Frakt:19,-
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Åndens fenomenologi
Åndens Fenomenologi
Pris:199,- kr
Frakt:30,-
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Åndens fenomenologi
Åndens Fenomenologi
Pris:398,- kr
Frakt:30,-
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Hegel, G.W.F. Åndens fenomenologi (8253032072)
Hegel, G.W.F. Åndens Fenomenologi (8253032072)
Pris:162,- kr
Frakt:19,-
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1


Merleau-Ponty, Maurice Kroppens fenomenologi (8253016859)
Merleau-Ponty, Maurice Kroppens Fenomenologi (8253016859)
Pris:162,- kr
Frakt:19,-
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Merleau-Ponty, Maurice Kroppens fenomenologi (9171731008)
Merleau-Ponty, Maurice Kroppens Fenomenologi (9171731008)
Pris:130,- kr
Frakt:19,-
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Hegel, G W F Andens fenomenologi (9172350687)
Hegel, G W F Andens Fenomenologi (9172350687)
Pris:198,- kr
Frakt:19,-
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Schütz, Alfred Den sociala världens fenomenologi (9171730826)
Schütz, Alfred Den Sociala Världens Fenomenologi (9171730826)
Pris:151,- kr
Frakt:19,-
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Husserl, Edmund Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi (9172350326)
Husserl, Edmund Idéer Till En Ren Fenomenologi Och Fenomenologisk Filosofi (9172350326)
Pris:166,- kr
Frakt:19,-
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Bengtsson, Jan Sammanflätningar : Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi (9171731520)
Bengtsson, Jan Sammanflätningar : Husserls Och Merleau-Pontys Fenomenologi (9171731520)
Pris:93,- kr
Frakt:19,-
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Husserl, Edmund Eurooppalaisten tieteiden kriisi ja transsendentaalinen fenomenologia (9524951681)
Husserl, Edmund Eurooppalaisten Tieteiden Kriisi Ja Transsendentaalinen Fenomenologia (9524951681)
Pris:234,- kr
Frakt:19,-
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Postholm, May Britt Kvalitativ metode; en innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier (8215016944)
Postholm, May Britt Kvalitativ Metode; En Innføring Med Fokus På Fenomenologi, Etnografi Og Kasusstudier (8215016944)
Pris:325,- kr
Frakt:Kostnadsfritt
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Husserl, Edmund Logiska undersökningar 3 - Undersökningar kring kunskapens fenomenologi och (9172350148)
Husserl, Edmund Logiska Undersökningar 3 - Undersökningar Kring Kunskapens Fenomenologi Och (9172350148)
Pris:172,- kr
Frakt:19,-
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

May Britt Postholm (For) Kvalitativ metode : en innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier
May Britt Postholm (For) Kvalitativ Metode : En Innføring Med Fokus På Fenomenologi, Etnografi Og Kasusstudier
Pris:347,- kr
Beskrivelse:Boka presenterer tre kvalitative tilnærminger som er mye brukt: fenomenologi, etnografi og kasusstudier. Den
introduserer det teoretiske grunnlaget for disse metodene og viser gjennom eksempler hvordan forskningen kan
gjennomføres i praksis. Leserne finner konkrete og gode råd til hvordan intervju o
Frakt:Kostnadsfritt
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Kvalitativ metode
Kvalitativ Metode
Pris:399,- kr
Beskrivelse:Boka presenterer tre kvalitative tilnærminger som er mye brukt: fenomenologi, etnografi og kasusstudier. Den
introduserer det teoretiske grunnlaget for disse metodene og viser gjennom eksempler hvordan forskningen kan
gjennomføres i praksis. Leserne finner konkrete og gode råd til hvordan intervju og
Frakt:Kostnadsfritt
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Levd observasjon
Levd Observasjon
Pris:278,- kr
Beskrivelse:Denne boka gir en utdypende innføring i observasjon som fenomen og forskningsmetode. Tittelen Levd observasjon
viser til at forskeren er medproduserende i alle faser av forskningsprosessen. Ved hjelp av den franske
filosofen Maurice Merleau-Pontys variant av fenomenologien viser forfatteren at forskeren
Frakt:Kostnadsfritt
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Fra Marx til Løgstrup
Fra Marx Til Løgstrup
Pris:399,- kr
Beskrivelse:Boka er et oppgjør med tenkningen individet i sentrum. Her drøftes etikk, fenomenologi og metafysikk i forhold
til kropp, sanselighet og menneskelige relasjoner. For sykepleiestudiet, videre- og etterutdanning av
sykepleiere og for alle som arbeider innen feltet. Med litteraturliste.
Frakt:Kostnadsfritt
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Fra hermeneutikk til psykoanalyse
Fra Hermeneutikk Til Psykoanalyse
Pris:480,- kr
Beskrivelse:Boka gjennomfører en historisk og systematisk bevegelse fra hermeneutikk over fenomenologi til psykoanalyse.
Forfatterne fremstiller Heideggers fenomenologi og værenstenkning som et teoretisk fundament for
psykoanalysen. Forfatterne hevder at fenomenologien, mer enn tradisjonell hermeneutikk, og ontologien,
Frakt:Kostnadsfritt
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Omsorgstenkning
Omsorgstenkning
Pris:345,- kr
Beskrivelse:Boken gir en innføring i Kari Martinsens tenkning. Her beskrives hennes forfatterskap fra et historisk og
sosialpolitisk perspektiv og grunnleggende fenomener som menneskesyn, omsorg og kall tas opp. Videre omhandles
temaer som fenomenologi, språk og fortelling. Boken har også med en gjennomgang av Martinsens
Frakt:Kostnadsfritt
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Sannhet og metode
Sannhet Og Metode
Pris:376,- kr
Beskrivelse:Hans-Georg Gadamers hovedverk fra 1960 er samtidig hovedverket innenfor den moderne filosofiske
hermeneutikken. Boken danner et teoretisk grunnlag for å forstå fortolkning, og er dermed en selvsagt del av
humanvitenskapenes kanon. Kombinert med innsikter hentet fra Hegels dialektikk og Heideggers fenomenologi
Frakt:Kostnadsfritt
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Care and vulnerability
Care And Vulnerability
Pris:359,- kr
Beskrivelse:Boka består av fire artikler som bl.a. tar opp hvordan rom og arkitektur kan bevare menneskeverdet,
introduserer og diskuterer aspekter ved den danske filosofen Knud Ejler Løgstrups fenomenologiske og
filosofiske tenkning i en klinisk sammenheng, og diskuterer sjukepleie og fenomenologi ved å bruke historia
Frakt:Kostnadsfritt
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Selvpsykologi
Selvpsykologi
Pris:449,- kr
Beskrivelse:Boka dekker sentrale temaer innenfor området selvutvikling og psykoterapi, med spennvidde fra fenomenologi til
moderne psykoanalyse. Det redegjøres for debatten om egopsykologi, objektrelasjonsteori, utviklingsteori,
affektteori, intersubjektivitetsteori og hermeneutikk. Har litteraurliste og stikkordregister.
Frakt:Kostnadsfritt
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Eline Thornquist (For) Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori : for helsefag
Eline Thornquist (For) Vitenskapsfilosofi Og Vitenskapsteori : For Helsefag
Pris:399,- kr
Beskrivelse:Forfatteren gjør rede for de sentrale vitenskapsfilosofiske tradisjonene rasjonalisme, empirisme, positivisme,
fenomenologi og hermeneutikk. Det legges vekt på å forklare hvordan disse dels representerer tankemessig
kontinuitet, dels radikale brudd. Boken er først og fremst skrevet for helsefagstude
Frakt:Kostnadsfritt
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Andy Lock (For) Tom Strong (For) Petter Røen (Ove) Sosial konstruksjonisme : teorier og tradisjoner
Andy Lock (For) Tom Strong (For) Petter Røen (Ove) Sosial Konstruksjonisme : Teorier Og Tradisjoner
Pris:540,- kr
Beskrivelse:En unik innføringsbok i sosial konstruksjonisme - den eneste i sitt slag på norsk! Denne boken gir en grundig
oversikt over teorier og tradisjoner innenfor feltet sosial konstruksjonisme. I en imponerende rekke teorier
finner du blant annet Husserls fenomenologi, Gadamers hermeneutikk, Bakthins dia
Frakt:Kostnadsfritt
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Fant du ikke det du letet etter?
Søk her:E-post:
Relaterte søk:
Åndens | Metode | Kroppens | Merleau-ponty | Edmund | Maurice | Husserl | Kvalitativ | Åndens fenomenologi | Etnografi
Utrolig
Billig
Iphone salg

Brukertestet
Iphone 5 Iphone 5

Anbefales
Best i Test
Testvinner