4m.no info på OFFENTLIG. [ offentlig ] [ Massasje i Oslo ]

- Søkemotoren for priser

Få gode GAVETIPS! | Bra tilbud på joggesko

 
Søk her:

Eksempel: Bil-styling
 


Offentlig ømhet - ikke alle diktene fra 1982 til nå
Offentlig ømhet - Ikke Alle Diktene Fra 1982 Til Nå
Pris:169,- kr
Beskrivelse:Øyvind Berg skriver lekne dikt, krasse dikt, ømme dikt, fandenivoldske dikt, politiske dikt, glade dikt,
triste dikt, kjærlighetsdikt, skråsikre dikt, undrende dikt. "Offentlig ømhet" inneholder utvalgte dikt fra
Bergs til sammen femten samlinger, utgitt i årene 1982-2014. Boka utgis med etterord av
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:2


Peter Pagh Offentlige myndigheders erstatningsansvar (875743820X)
Peter Pagh Offentlige Myndigheders Erstatningsansvar (875743820X)
Pris:733,- kr
Beskrivelse:Denne bog er skrevet til brug for undervisning i offentlige myndigheders erstatningsansvar på den
juridiske kandidatuddannelse. Bogen er blevet til i et samarbejde mellem universitetsjurister fra
Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet samt advokater. Bogen
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Offentlige kontrakter
Offentlige Kontrakter
Pris:579,- kr
Beskrivelse:Boken gir praktisk veiledning og rettslige avklaringer ved planlegging og gjennomføring av anskaffelser så vel
som i tvister som kan oppstå i etterkant av innkjøpene. Den inneholder 14 innlegg av erfarne og dyktige
anskaffelsesjurister om temaer innen offentlige anskaffelser som den enkelte forfatter brenner
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Uponor Smatrix Base Termostat offentlig T-143 BUS, kablet, hvit
Uponor Smatrix Base Termostat Offentlig T-143 BUS, Kablet, Hvit
Pris:386,- kr
Beskrivelse:Uponor Smatrix Base Termostat offentlig T-143 BUS Kablet termostat for offentlig miljø.Tilknyttes Uponor
Smatrix Base Sentralenhet X-145 BUS 6X.Leveres med veggbrakett. Kan anvendes med ekstern føler.Kan brukes for
å bytte mellom ?Eco/ comfort? sammen med SMS-modul R-56 NRF.nr. 8362736Forbindelse: 4 leder
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Offentlig ømhet
Offentlig ømhet
Pris:199,- kr
Beskrivelse:Øyvind Berg skriver lekne dikt, krasse dikt, ømme dikt, fandenivoldske dikt, politiske dikt, glade dikt,
triste dikt, kjærlighetsdikt, skråsikre dikt, undrende dikt. Offentlig ømhet inneholder utvalgte dikt fra
Bergs til sammen femten samlinger, utgitt i årene 1982-2014. Boka utgis med etterord av
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Offentlig arbeidsrett, rettigheter og plikter, tilsetting og opphør
Offentlig Arbeidsrett, Rettigheter Og Plikter, Tilsetting Og Opphør
Pris:552,- kr
Beskrivelse:Arne Fanebust Bokmål / Innbundet / 2018 ISBN 9788215028972
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Lov om offentlige anskaffelser (anskaffe: med endringer, sist ved lover av 19. mai
Lov Om Offentlige Anskaffelser (anskaffe: Med Endringer, Sist Ved Lover Av 19. Mai
Pris:85,- kr
Beskrivelse:Med endringer, sist ved forskrift av 17. oktober 2008 nr. 1119 (i kraft 1. januar 2009)
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Josenea du svart Bio. B-10 Madrids effektive offentlige transportsystem 20 gr
Josenea Du Svart Bio. B-10 Madrids Effektive Offentlige Transportsystem 20 Gr
Pris:35.95 kr
Beskrivelse: Bag svart te infusjoner * patologi: mat. * Systemet apparater: fordøyelsen. * Antall: 10 pyramidene.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Kvarv, Sture Offentlig planlegging i velferdsstaten (8283900110)
Kvarv, Sture Offentlig Planlegging I Velferdsstaten (8283900110)
Pris:325,- kr
Beskrivelse:Denne boken, som har tittelen «Offentlig planlegging i velferdsstaten», gjør rede for ulike trekk ved
overgangen fra fysisk planlegging til samfunnsplanlegging i det moderne Oslo og Stockholm. Hele 1900-tallet er
tidshorisont. Sentale aktører, politisk kontekst, lovgrunnlaget og endringer i de fysiske rammene
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Fanebust, Arne Offentlig arbeidsrett (8215028977)
Fanebust, Arne Offentlig Arbeidsrett (8215028977)
Pris:579,- kr
Beskrivelse:Denne boken gir en samlet fremstilling av særreglene som gjelder for arbeidstakere i statlige, kommunale og
fylkeskommunale stillinger. Boken tar for seg den individuelle delen av den offentlige arbeidsrett, det vil si
reglene om inngåelse og opphør av arbeidsavtaler og rettigheter og plikter for den enkelte
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Fabricius, Jesper Offentlige indkøb i praksis (8761939226)
Fabricius, Jesper Offentlige Indkøb I Praksis (8761939226)
Pris:2105,- kr
Beskrivelse:En praktisk gennemgang af reglerne for indgåelse af aftaler om anskaffelser til den offentlige sektor. Bogen
indeholder en gennemgang af udbudsreglerne ved offentlige indkøb af bygge- og anlægsydelser, varer og
tjenesteydelser, som i 2016 blev gennemgribende ændret ved indførelsen af
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1


Bakken, Espen Offentlige anskaffelser (824500877X)
Bakken, Espen Offentlige Anskaffelser (824500877X)
Pris:437,- kr
Beskrivelse:I Norge alene anskaffer det offentlige for 400 milliarder årlig. Markedet er enormt og spillereglene
avgjørende. Anskaffelsesretten er ikke et hinder, men en mulighet. Mulighet til å påvirke og gjøre de riktige
innkjøpene. Slik sett kan anskaffelsesretten sees på som et virkemiddel for å oppnå et høyere mål.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Ringstad, Vidar Offentlig økonomi og økonomisk politikk (8202226090)
Ringstad, Vidar Offentlig økonomi Og økonomisk Politikk (8202226090)
Pris:553,- kr
Beskrivelse:Boken viser at vi i Norge har en blandingsøkonomi med stor vekt på offentlig sektor. Det er lagt vekt på å
forklare hvilke samfunnsøkonomiske begrunnelser det kan være for å tilrettelegge fellesorganer i samfunnet som
staten og kommunene bestemte arbeidsoppgaver. Det drøftes hvordan disse best kan løses.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Waage, Frederik Det offentlige som procespart (8761939072)
Waage, Frederik Det Offentlige Som Procespart (8761939072)
Pris:1728,- kr
Beskrivelse:Det offentlige som procespart er Frederik Waages doktordisputats I hvilken grad er advokater, der
repræsenterer offentlige myndigheder, forpligtede til at varetage den private modparts interesser? Normerer
forvaltningsloven og forvaltningsretlige retsgrundsætninger det
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Kjellberg, Janne Studiet av offentlig politikk (8251832225)
Kjellberg, Janne Studiet Av Offentlig Politikk (8251832225)
Pris:345,- kr
Beskrivelse:Boka gir en innføring i grunnbegreper og presenterer tilnærmingsmåter til studiet av offentlig politikk.
Forfatterne drøfter veksten i offentlige finanser, utviklingen av politikkens innhold, forholdet mellom
offentlig politikk, interesseformidling, offentlige beslutningstakere og andre brukere. For studenter
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Opstad, Leiv Økonomistyring i offentlig sektor (8205521115)
Opstad, Leiv Økonomistyring I Offentlig Sektor (8205521115)
Pris:529,- kr
Beskrivelse:Finansiering og organisering av offentlig sektor og sikring av fornuftig ressursbruk står sentralt i denne
boken. #br/ # #br/ #Økonomistyring i offentlig sektor gir svar på disse spørsmålene, og er en innføringsbok i
økonomi der prinsipielle spørsmål om marked, velferdsstat, budsjett, rapportering, mål- og
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Fimreite, Anne Lise Offentlig forvaltning (8215011640)
Fimreite, Anne Lise Offentlig Forvaltning (8215011640)
Pris:432,- kr
Beskrivelse:Boka tar for seg de fire styringsnivåene i norsk offentlig forvaltning: det kommunale, det regionale, det
nasjonale og det internasjonale. Den ser disse fire i sammenheng, og fokuserer på den økte betydningen
internasjonale lovregimer har for den norske forvaltninga. Denne utgaven har i tillegg fokus på at
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Dragsten, Marianne H. Offentlige anskaffelser (8215015212)
Dragsten, Marianne H. Offentlige Anskaffelser (8215015212)
Pris:1124,- kr
Beskrivelse:Regelverket om offentlige anskaffelser er komplisert og byr på mange utfordringer for offentlige innkjøpere.
Denne boken viser vei i regelverket og følger anskaffelsesprosessen fra start til slutt. #br/ #Ved
anskaffelser er det offentlige underlagt lov om offentlige anskaffelser (lov 16. juli 1999 nr. 69) med
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Johnsen, Åge En strategisk offentlig sektor (8245015563)
Johnsen, Åge En Strategisk Offentlig Sektor (8245015563)
Pris:411,- kr
Beskrivelse:Denne boka analyserer og diskuterer om vi har en strategisk offentlig sektor i Norge i dag. Offentlig sektor
er et stort og viktig anvendelsesområde for strategifaget. Strategisk styring og ledelse har vært viktig i
mange reformer i offentlig sektor siden slutten av 1970-tallet. Strategisk tenkning og
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Grimelid, Ane Etikk og offentlige anskaffelser (8244621664)
Grimelid, Ane Etikk Og Offentlige Anskaffelser (8244621664)
Pris:311,- kr
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Johnsen, Åge Resultatstyring i offentlig sektor (8245003956)
Johnsen, Åge Resultatstyring I Offentlig Sektor (8245003956)
Pris:501,- kr
Beskrivelse:Mål- og resultatorientert styring har hatt stor praktisk betydning i offentlig sektor de siste tiårene.
Formell struktur, konkurranseutsetting og privatisering har fått mye oppmerksomhet i den nye offentlige
styringen, men mange reformer har handlet om omstilling gjennom å erstatte den tradisjonelle
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Busch, Tor Modernisering av offentlig sektor (8215019080)
Busch, Tor Modernisering Av Offentlig Sektor (8215019080)
Pris:475,- kr
Beskrivelse:Boken tar for seg bakgrunnen for modernisering av offentlig sektor, metodene som tas i bruk, samt dilemmaene
som oppstår som følge av denne moderniseringsbølgen.#br/ ##br/ #Boken har et klart skandinavisk perspektiv og
inneholder danske, svenske, så vel som norske bidrag. De skandinaviske landene har mye til
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Christensen, Tom Organisasjonsteori for offentlig sektor (8215025749)
Christensen, Tom Organisasjonsteori For Offentlig Sektor (8215025749)
Pris:388,- kr
Beskrivelse:En velskrevet innføring i organisasjonsteori, med særlig fokus på offentlig sektors organisering og virkemåte.
Forfatterne introduserer først tre perspektiver: ett instrumentelt, som inkluderer en hierarkisk og en
forhandlingsvariant, og to institusjonelle - kulturperspektivet og myteperspektivet. Deretter
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Fonnes, Ivar Arkivhåndboken for offentlig forvaltning (8244612959)
Fonnes, Ivar Arkivhåndboken For Offentlig Forvaltning (8244612959)
Pris:497,- kr
Beskrivelse:Arkivhåndboken for offentlig forvaltning gir veiledning i arkivarbeid med basis i arkivloven,
arkivforskriften, Riksarkivarens forskrifter samt annet relevant lov- og regelverk. Boken er et hjelpemiddel i
det daglige arkivarbeidet og den vil gi arkivansvarlige og andre som har arkivoppgaver bedre forståelse
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Lotte Bøgh Andersen Offentlige styringsparadigmer (8757438013)
Lotte Bøgh Andersen Offentlige Styringsparadigmer (8757438013)
Pris:268,- kr
Beskrivelse:Offentlige styringsparadigmer tager afsæt i og søger at kvalificere den voksende debat om
forvaltningspolitik og betydningen af skiftende styringsparadigmer. Bogen giver en forskningsbaseret
fremstilling af en række styringsparadigmer, der har relevans i dag for den offentlige
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Trygstad, Kristian Jåtog Offentlige kontrakter (8205532745)
Trygstad, Kristian Jåtog Offentlige Kontrakter (8205532745)
Pris:579,- kr
Beskrivelse:Boken gir praktisk veiledning og rettslige avklaringer ved planlegging og gjennomføring av anskaffelser så vel
som i tvister som kan oppstå i etterkant av innkjøpene. #br/ # #br/ #Den inneholder 14 innlegg av erfarne og
dyktige anskaffelsesjurister om temaer innen offentlige anskaffelser som den enkelte
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Schartum, Dag Wiese Digitalisering av offentlig forvaltning (8245022365)
Schartum, Dag Wiese Digitalisering Av Offentlig Forvaltning (8245022365)
Pris:445,- kr
Beskrivelse:Offentlig forvaltning er i veldig stor grad styrt gjennom lovgivningen. Derfor innebærer digitaliseringen av
forvaltningen å digitalisere rettsregler. Denne boken gir bl.a. svar på - hvordan «oversette» fra lov til
programkode for å automatisere rettsanvendelsen, og - hvordan personvern og rettssikkerhet kan
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Busch, Tor Økonomistyring i det offentlige (8215015387)
Busch, Tor Økonomistyring I Det Offentlige (8215015387)
Pris:414,- kr
Beskrivelse:Dette er en populær bok som gir leseren en grunnleggende innsikt i økonomistyring, samtidig som forfatterne
viser at dette innbefatter noe mer enn budsjetter og regnskap.I denne boken blir økonomistyring satt inn i en
større kontekst, der både politiske rammebetingelser og et klart ledelsesfokus inngår.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Bok, Sissela Vold som offentlig underholdning (8256017260)
Bok, Sissela Vold Som Offentlig Underholdning (8256017260)
Pris:277,- kr
Beskrivelse:Hvorfor har vold blitt til underholdning? Hva følger får denne underholdningen? Hvilke fellestrekk er det
mellom gladiatorkampene i det gamle Roma og dagens medievold? Er det en sammenheng mellom medievold og
voldelig adferd? Er det ønskelig å kontrollere medievolden, og i så fall på hvilke måter er dette
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Sørensen, Rune J. En effektiv offentlig sektor (8215028551)
Sørensen, Rune J. En Effektiv Offentlig Sektor (8215028551)
Pris:259,- kr
Beskrivelse:Offentlig sektor kan ikke bestå uten å være effektiv. Denne boka tar for seg hva
effektivitet er, og hvordan effektivitet er mulig i det offentlige. Forfatterne diskuterer særlig
begrepene kostnadseffektivitet, resultateffektivitet og allokeringseffektivitet, men også dynamisk
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Thue, Anders Lov og forskrift om offentlige anskaffelser (820551772X)
Thue, Anders Lov Og Forskrift Om Offentlige Anskaffelser (820551772X)
Pris:868,- kr
Beskrivelse:Den nye anskaffelsesloven og den nye anskaffelsesforskriften, som trådte i kraft 1. januar 2017, har gjort det
helt nødvendig med en ny utgave av denne boken. #br/ # #br/ # Anskaffelsesregelverket har stor betydning for
både offentlig og privat sektor i Norge i dag. Regelverket er i rask utvikling, og
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Trygstad, Kristian Jåtog Tildeling av offentlige kontrakter (8205477647)
Trygstad, Kristian Jåtog Tildeling Av Offentlige Kontrakter (8205477647)
Pris:500,- kr
Beskrivelse:#br/ #Hvert år foretar det offentlige anskaffelser for nesten 500 milliarder kroner. De fleste av disse
anskaffelsene inngås etter forutgående konkurranser. Denne boken gir en systematisk fremstilling av de
rettslige rammene for valg av tilbud i disse konkurransene. Her gis en oppdatert gjennomgang av hvordan
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Jacob Brix Co-produktion i den offentlige sektor (8741265386)
Jacob Brix Co-produktion I Den Offentlige Sektor (8741265386)
Pris:332,- kr
Beskrivelse:BIKVA er et akronym for ”brugerinvolvering i kvalitetsudvikling” og henviser til en konkret model,
der involverer brugerne af den offentlige sektor i evaluering og udvikling. BIKVA-modellen har vundet
betydelig udbredelse og anvendelse i særligt de nordiske lande.I denne bog beskriver
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Thue, Anders Lov og forskrift om offentlige anskaffelser (8205492964)
Thue, Anders Lov Og Forskrift Om Offentlige Anskaffelser (8205492964)
Pris:1167,- kr
Beskrivelse:Den nye anskaffelsesloven og den nye anskaffelsesforskriften, som trådte i kraft 1. januar 2017, har gjort det
helt nødvendig med en ny utgave av denne boken.#br/ ##br/ #Anskaffelsesregelverket har stor betydning for både
offentlig og privat sektor i Norge i dag. Regelverket er i rask utvikling, og
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Kristian Dahl Leadership pipeline i den offentlige sektor (8777068807)
Kristian Dahl Leadership Pipeline I Den Offentlige Sektor (8777068807)
Pris:428,- kr
Beskrivelse:Denne bog tager læseren med på en rejse ind i hjertet af offentlig ledelse med fokus på
lederniveauerne: topchef, funktionel chef, leder af ledere og leder af medarbejdere. Med afsæt i
righoldige eksempler og fortællinger fra virkeligheden introduceres læseren for
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Aschehoug, Torkel Halvorsen Norges Offentlige Ret: Afd. Statsforfatningen I Norge Og Danmark Indtil 1814.-2.Afd. Norges Nuvaerende Statsforfatning (1149246359)
Aschehoug, Torkel Halvorsen Norges Offentlige Ret: Afd. Statsforfatningen I Norge Og Danmark Indtil 1814.-2.Afd. Norges Nuvaerende Statsforfatning (1149246359)
Pris:314,- kr
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Andersen, Ole Johan Innovasjoner i offentlig tjenesteyting (8245015520)
Andersen, Ole Johan Innovasjoner I Offentlig Tjenesteyting (8245015520)
Pris:394,- kr
Beskrivelse:Boka belyser ulike sider ved innovasjoner i offentlig tjenesteyting. Det er lagt vekt på at innovasjoner
dreier seg om prosesser eller, metaforisk uttrykt, som vågale reiser gjennom ukjent farvann. Sett på den måten
blir det viktig å analysere hvorfor man starter på en slik reise, hva som skjer underveis, og
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Ellingsen, Pål Brukerorientert ledelse i offentlig sektor (8205453209)
Ellingsen, Pål Brukerorientert Ledelse I Offentlig Sektor (8205453209)
Pris:359,- kr
Beskrivelse:Denne boka gir en god innføring i sentrale utfordringer for ledere i offentlig sektor. #br/ ##br/
#Brukerorientert ledelse er en verdibasert form for ledelse. I en velferds- og rettsstat skal vi ha sikkerhet
for at verdier som likeverd, integritet og selvråderett blir ivaretatt. Dette er begrunnelsen for
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Trygstad, Kristian Jåtog Tildeling av offentlige kontrakter (8205477639)
Trygstad, Kristian Jåtog Tildeling Av Offentlige Kontrakter (8205477639)
Pris:700,- kr
Beskrivelse:Hvert år foretar det offentlige anskaffelser for nesten 500 milliarder kroner. De fleste av disse
anskaffelsene inngås etter forutgående konkurranser. Denne boken gir en systematisk fremstilling av de
rettslige rammene for valg av tilbud i disse konkurransene. Her gis en oppdatert gjennomgang av hvordan
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Busch, Tor Verdibasert ledelse i offentlige profesjoner (824501351X)
Busch, Tor Verdibasert Ledelse I Offentlige Profesjoner (824501351X)
Pris:368,- kr
Beskrivelse:Offentlige profesjoner har alltid vært preget av sterke verdier det gjelder både helsesektoren,
utdanningssektoren, sosialsektoren, politiet og Forsvaret. I løpet av de siste tretti årene har store deler av
offentlig sektor blitt omorganisert, og verdiene har kommet i bakgrunnen. I stedet har det blitt mer
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Voxted, Søren Faglig ledelse i offentlige organisationer (8741263111)
Voxted, Søren Faglig Ledelse I Offentlige Organisationer (8741263111)
Pris:303,- kr
Beskrivelse:I klassisk tænkning er den professionelle lederrolle en strategisk leder, mens faglig ledelse delegeres
til de ansatte. I de senere år er der kommet mere og mere fokus på, at en førstelinjeleder
skal kunne udøve såvel strategisk som faglig ledelse.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Jacobsen, Dag Ingvar Ledelse og den offentlige dimensjon (8245026824)
Jacobsen, Dag Ingvar Ledelse Og Den Offentlige Dimensjon (8245026824)
Pris:379,- kr
Beskrivelse:Er det noen forskjell mellom ledere i offentlige og i private organisasjoner, og betyr det i så fall noe for
hvordan de utøver ledelse? Forskningen på ledere og ledelse i det offentlige er basert på to svært ulike
tradisjoner. På den ene siden står tradisjonell ledelsesforskning som ofte baserer seg på en
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Flak, Leif Skiftenes Gevinstrealisering og offentlige IKT-investeringer (8215017401)
Flak, Leif Skiftenes Gevinstrealisering Og Offentlige IKT-investeringer (8215017401)
Pris:380,- kr
Beskrivelse:Hvordan kan man gjennomføre offentlige IKT-prosjekter på en god måte? I denne boka gir bidragsyterne konkrete
råd om hvordan målrettede investeringer i informasjonsteknologi kan føre til en mer effektiv og brukervennlig
offentlig forvaltning. Det presenteres en rekke eksempler fra både omfattende statlige
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Uponor Smatrix Wave Termostat Offentlig T-163, trådløs, Hvit
Uponor Smatrix Wave Termostat Offentlig T-163, Trådløs, Hvit
Pris:540,- kr
Beskrivelse:Uponor Smatrix Wave Termostat Offentlig T-163 Måler oppfattet romtemperatur Driftsavstand: maks. 30 mFarge:
hvit glanset  Funksjoner: Potensiometer på baksiden for å justere settpunktstemperaturen Sabotasjedetektor
Tørr kontaktinngang for tvunget ECO Tørr kontaktinngang for oppvarming / kjøling omkobling
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Offentlig økonomi og økonomisk politikk
Offentlig økonomi Og økonomisk Politikk
Pris:639,- kr
Beskrivelse:Boken viser at vi i Norge har en blandingsøkonomi med stor vekt på offentlig sektor. Det er lagt vekt på å
forklare hvilke samfunnsøkonomiske begrunnelser det kan være for å tilrettelegge fellesorganer i samfunnet som
staten og kommunene bestemte arbeidsoppgaver. Det drøftes hvordan disse best kan løses.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Offentlig økonomi og økonomisk politikk
Offentlig økonomi Og økonomisk Politikk
Pris:249,- kr
Beskrivelse:Denne boka inneholder løsninger og oppgaver til Offentlig økonomi og økonomisk politikk.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Den offentlige sorgen
Den Offentlige Sorgen
Pris:429,- kr
Beskrivelse:To tredeler av den norske befolkningen tok aktivt del i minnemarkeringene etter 22. juli gjennom konkrete
handlinger. Lys ble tent, blomster og hilsener ble lagt ned utenfor kirker og på andre offentlig steder. Folk
deltok i gudstjenester, markeringer, konserter og i sosiale medier for å hedre ofrene. Det var
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Offentlige anskaffelser
Offentlige Anskaffelser
Pris:1149,- kr
Beskrivelse:Forfatterne gir kommentarer til hver enkelt av bestemmelsene i anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften.
Eksempler og referat fra norsk rettspraksis, klagenemnda for offentlige anskaffelser, EF-do
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Offentlige anskaffelser
Offentlige Anskaffelser
Pris:1299,- kr
Beskrivelse:Regelverket om offentlige anskaffelser er komplisert og byr på mange utfordringer for offentlige innkjøpere.
Denne boken viser vei i regelverket og følger anskaffelsesprosessen fra start til slutt. Ved anskaffelser er
det offentlige underlagt lov om offentlige anskaffelser (lov 16. juli 1999 nr. 69) med
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Offentlig ømhet
Offentlig ømhet
Pris:119,- kr
Beskrivelse:Øyvind Berg skriver lekne dikt, krasse dikt, ømme dikt, fandenivoldske dikt, politiske dikt, glade dikt,
triste dikt, kjærlighetsdikt, skråsikre dikt, undrende dikt. Offentlig ømhet inneholder utvalgte dikt fra
Bergs til sammen femten samlinger, utgitt i årene 1982-2014. Boka utgis med etterord av
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Offentlig forvaltning
Offentlig Forvaltning
Pris:499,- kr
Beskrivelse:Boka tar for seg de fire styringsnivåene i norsk offentlig forvaltning: det kommunale, det regionale, det
nasjonale og det internasjonale. Den ser disse fire i sammenheng, og fokuserer på den økte bet
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Offentlige kontrakter
Offentlige Kontrakter
Pris:579,- kr
Beskrivelse:Boken gir praktisk veiledning og rettslige avklaringer ved planlegging og gjennomføring av anskaffelser så vel
som i tvister som kan oppstå i etterkant av innkjøpene. Den inneholder 14 innlegg av erfa Boken gir praktisk
veiledning og rettslige avklaringer ved planlegging og gjennomføring av anskaffelser så
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Offentlig arbeidsrett
Offentlig Arbeidsrett
Pris:669,- kr
Beskrivelse:Denne boken gir en samlet fremstilling av særreglene som gjelder for arbeidstakere i statlige, kommunale og
fylkeskommunale stillinger. Boken tar for seg den individuelle delen av den offentlige arbeidsrett, det vil si
reglene om inngåelse og opphør av arbeidsavtaler og rettigheter og plikter for den enkelte
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Offentlige anskaffelser
Offentlige Anskaffelser
Pris:505,- kr
Beskrivelse:I Norge alene anskaffer det offentlige for 400 milliarder årlig. Markedet er enormt og spillereglene
avgjørende. Anskaffelsesretten er ikke et hinder, men en mulighet. Mulighet til å påvirke og gjøre de riktige
innkjøpene. Slik sett kan anskaffelsesretten sees på som et virkemiddel for å oppnå et høyere mål.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Engelsrud, Gerd Styring og vern : arbeidsrett i offentlig sektor (8202526299)
Engelsrud, Gerd Styring Og Vern : Arbeidsrett I Offentlig Sektor (8202526299)
Pris:657,- kr
Beskrivelse:Styring og vern gir en oversikt over de fleste emner innenfor arbeidsretten ? både på individuelt og
kollektivt nivå.Boken skiller seg fra andre arbeidsrettslige framstillinger ved at det offentlige som
arbeidsgiver står i fokus. Generelle emneområder som ansettelse, lønn, arbeidstid, ferie, arbeidsmiljø,
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Christensen, Henrik Reintoft Religion I Det Offentlige Rum Et Dansk Perspektiv (8771840834)
Christensen, Henrik Reintoft Religion I Det Offentlige Rum Et Dansk Perspektiv (8771840834)
Pris:314,- kr
Beskrivelse:Er religion en privatsag? Op gennem det 20. arhundrede har det vAeret en klar opfattelse, at religion skal
dyrkes inden for hjemmets fire vAegge eller i kirkens hellige rum. Men faktum er, at vi konstant udstiller
vores religiose overbevisning ude i offentligheden. Religion i det offentlige rum belyser gennem
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Morten Kusk Fogsgaard Ledelse og samskabelse i den offentlige sektor (8771585729)
Morten Kusk Fogsgaard Ledelse Og Samskabelse I Den Offentlige Sektor (8771585729)
Pris:474,- kr
Beskrivelse:Hvordan kan samskabelse skabe mening og værdi i organisationer, og hvilket lederskab er nødvendigt i den
samskabende organisation?#br##br#Debatten om den offentlige sektor, og ikke mindst ledelsen af den, udfolder
sig livligt i disse år ? ikke bare i ledelseskredse, men også i diskussionen om fornyelse af
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Bøge Kristiansen, Mads Resultatbaseret ledelse i den offentlige sektor (8741271742)
Bøge Kristiansen, Mads Resultatbaseret Ledelse I Den Offentlige Sektor (8741271742)
Pris:303,- kr
Beskrivelse:Etableringen af resultatbaserede ledelsessystemer er blevet en del af de fleste offentlige organisationers
hverdag. Der formuleres i stigende grad mål, udvikles indikatorer, indsamles og rapporteres data og
mængden af resultatinformation om offentlige organisationers indsatser er vokset markant.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Gårseth-Nesbakk, Levi Regnskap og budsjett i offentlig sektor (8202321506)
Gårseth-Nesbakk, Levi Regnskap Og Budsjett I Offentlig Sektor (8202321506)
Pris:328,- kr
Beskrivelse:Regnskap og budsjett i offentlig sektor - en oppgavesamling er den tredje boken i en serie på tre bøker. De to
andre bøkene er Regnskap og budsjett i staten - en innføring og Regnskap og budsjett i kommunesektoren - en
innføring. Oppgaveboken inneholder et rikt utvalg oppgaver til begge de to andre bøkene i
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Uponor Termostat T-33 for kabling For offentlig miljø
Uponor Termostat T-33 For Kabling For Offentlig Miljø
Pris:695,- kr
Beskrivelse:No description
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Klaudi Klausen, Kurt Strategisk ledelse i det offentlige (8702162105)
Klaudi Klausen, Kurt Strategisk Ledelse I Det Offentlige (8702162105)
Pris:414,- kr
Beskrivelse:Strategisk ledelse er at stille de eksistentielle spørgsmål, tage fremtiden alvorligt og
forsøge at foregribe og forme den.Det er fint nok at knokle med at optimere driften og at skabe en god
arbejdsplads med motiverede medarbejdere, men det er langt fra tilstrækkeligt. Den
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Hanne Kathrine Krogstrup Samskabelse og capacity building i den offentlige sektor (8741265890)
Hanne Kathrine Krogstrup Samskabelse Og Capacity Building I Den Offentlige Sektor (8741265890)
Pris:303,- kr
Beskrivelse:De senere år har samskabelse vundet indpas i den offentlige sektor som en arbejdsform, der lægger
mindre vægt på kontrol og i stedet vægter samarbejde og inddragelse. Mange taler om en
generel overgang fra New Public Management til New Public Governance i den offentlige sektor.En
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Vanebo, Jan Ole Ledelse og ledelsespraksis i det offentlige (8215026664)
Vanebo, Jan Ole Ledelse Og Ledelsespraksis I Det Offentlige (8215026664)
Pris:328,- kr
Beskrivelse:I kryssilden mellom politikk, brukerrettigheter, lovverk, reformer og krav til effektiv ressursbruk stilles
det stadig nye krav til ledelse og styring i offentlig sektor. Dette er krav til effektivt lederskap som
forfatteren setter i fokus når han anvender relevante teorier og metoder i det han kaller veikart
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Øllgaard Bentzen, Tina Tillidsbaseret styring og ledelse i offentlige organisationer (8757437998)
Øllgaard Bentzen, Tina Tillidsbaseret Styring Og Ledelse I Offentlige Organisationer (8757437998)
Pris:332,- kr
Beskrivelse:Debatten om, hvordan den offentlige sektor skal styres og ledes kører på fulde drøn i
disse år, og i den sammenhæng er begrebet tillid blevet aktuelt. Denne bog handler om, hvad
tillidsbaseret styring og ledelse er og om det svære spring fra ambition til praksis. Tilliden
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Hestekrefter i offentlig tjeneste
Hestekrefter I Offentlig Tjeneste
Pris:424,- kr
Beskrivelse:Boken viser hestetrukne kjøretøy og redskaper som var i bruk i de fleste offentlige etater i Norge frem til
motorkraften tok over. Boken inneholder over 1000 illustrasjoner av de ulike hestetrukne kjøretøyene i form av
malerier, tegninger og fotografier.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:2

Munch, Peter Andreas Samlede Afhandlinger: Udg. Efter Offentlig Foranstaltning Af Gustav Storm, Volume 2... (1276099916)
Munch, Peter Andreas Samlede Afhandlinger: Udg. Efter Offentlig Foranstaltning Af Gustav Storm, Volume 2... (1276099916)
Pris:326,- kr
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Jørgensen, Charlotte Retorik der flytter stemmer : hvordan man overbeviser i offentlig debat (8791986087)
Jørgensen, Charlotte Retorik Der Flytter Stemmer : Hvordan Man Overbeviser I Offentlig Debat (8791986087)
Pris:474,- kr
Beskrivelse:Retorik der flytter stemmer. Hvordan man overbeviser i offentlig debatHvem vinder debatten? Den smarte
brugtbilsælger, den arrogante type, den vrede og ophidsede demagog?'Nej, ' siger resultaterne og konklusionen
på en undersøgelse af argumentation og dens effekt, 'det er seriøsitet parret med engagement der
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Holle, Marie-Louise Hæftelsesansvar for selvstændigt virkende tredjemænd med særligt henblik på offentlige opgaver (8761933384)
Holle, Marie-Louise Hæftelsesansvar For Selvstændigt Virkende Tredjemænd Med Særligt Henblik På Offentlige Opgaver (8761933384)
Pris:903,- kr
Beskrivelse: 
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Vold som offentlig underholdning
Vold Som Offentlig Underholdning
Pris:272,- kr
Beskrivelse:Hvorfor har vold blitt til underholdning? Hva følger får denne underholdningen? Hvilke fellestrekk er det
mellom gladiatorkampene i det gamle Roma og dagens medievold? Er det en sammenheng mellom medievold og
voldelig adferd? Er det ønskelig å kontrollere medievolden, og i så fall på hvilke måter er dette
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:2

Modernisering av offentlig sektor
Modernisering Av Offentlig Sektor
Pris:440,- kr
Beskrivelse:Boken tar for seg bakgrunnen for modernisering av offentlig sektor, metodene som tas i bruk, samt dilemmaene
som oppstår som følge av denne moderniseringsbølgen. Boken har et klart skandinavisk perspektiv og inneholder
danske, svenske, så vel som norske bidrag.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Lov om offentlige anskaffelser
Lov Om Offentlige Anskaffelser
Pris:109,- kr
Beskrivelse:Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske
fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende
ved lovendringer.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) m/anskaffelsesforskriften
Lov Om Offentlige Anskaffelser (anskaffelsesloven) M/anskaffelsesforskriften
Pris:109,- kr
Beskrivelse:Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) m/ forskrifter - med endringer, sist ved forskrift av 4.
april 2018 nr. 533 (i kraft 6. april 2018)
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Gevinstrealisering og offentlige IKT-investeringer
Gevinstrealisering Og Offentlige IKT-investeringer
Pris:352,- kr
Beskrivelse:Hvordan kan man gjennomføre offentlige IKT-prosjekter på en god måte? I denne boka gir bidragsyterne konkrete
råd om hvordan målrettede investeringer i informasjonsteknologi kan føre til en mer effektiv og brukervennlig
offentlig forvaltning.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Lov om offentlige anskaffelser
Lov Om Offentlige Anskaffelser
Pris:109,- kr
Beskrivelse:Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske
fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende
ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Økonomistyring i offentlig sektor
Økonomistyring I Offentlig Sektor
Pris:529,- kr
Beskrivelse:Finansiering og organisering av offentlig sektor og sikring av fornuftig ressursbruk står sentralt i denne
boken. Økonomistyring i offentlig sektor gir svar på disse spørsmålene, og er en innføringsbok i økonomi der
prinsipielle spørsmål om marked, velferdsstat, budsjett, rapportering, mål- og resultatstyring
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Resultatstyring i offentlig sektor
Resultatstyring I Offentlig Sektor
Pris:579,- kr
Beskrivelse:Mål- og resultatorientert styring har hatt stor praktisk betydning i offentlig sektor de siste tiårene.
Formell struktur, konkurranseutsetting og privatisering har fått mye oppmerksomhet i den nye offentlige
styringen, men mange reformer har handlet om omstilling gjennom å erstatte den tradisjonelle
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Arkivhåndboken for offentlig forvaltning
Arkivhåndboken For Offentlig Forvaltning
Pris:575,- kr
Beskrivelse:Arkivhåndboken for offentlig forvaltning gir veiledning i arkivarbeid med basis i arkivloven,
arkivforskriften, Riksarkivarens forskrifter samt annet relevant lov- og regelverk. Boken er et hjelpemiddel i
det daglige arkivarbeidet og den vil gi arkivansvarlige og andre som har arkivoppgaver bedre forståelse
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Effektivitet i offentlig tjenesteyting
Effektivitet I Offentlig Tjenesteyting
Pris:329,- kr
Beskrivelse:Offentlig virksomhet gjennomgår radikale reformer i en rekke land. Både for de rike landene, i Øst-Europa og i
deler av den fattige verden er stikkordet effektivitet, konkurranse og markedsorientering. Dette skyldes både
et ideologisk hamskifte i tenkningen om offentlig styring og er et resultat av
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Lov om offentlige anskaffelser
Lov Om Offentlige Anskaffelser
Pris:1299,- kr
Beskrivelse:Lov om offentlige anskaffelser gir regler som skal følges ved offentlige innkjøp. Denne lovkommentaren vil
derfor være nyttig for advokater, dommere og jurister som arbeider med offentlige kjøp, og som trenger raske
svar på konkrete spørsmål. Regelverket om offentlige anskaffelser er komplisert og byr på
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Etikk og offentlige anskaffelser
Etikk Og Offentlige Anskaffelser
Pris:359,- kr
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Fant du ikke det du letet etter?
Søk her:E-post:
Relaterte søk:
Offentlige | Sektor | Anskaffelser | Ledelse | Lov | Kontrakter | Forvaltning | Arbeidsrett | Kristian | Politikk
Utrolig
Billig
Iphone salg

Brukertestet
Iphone 5 Iphone 5

Anbefales
Best i Test
Testvinner