4m.no info på SAG REGNSKAP. [ sag regnskap ] [ Massasje i Oslo ]

- Søkemotoren for priser

Få gode GAVETIPS! | Bra tilbud på joggesko

 
Søk her:

Eksempel: Joggesko
 


Pedersen, Asbjørn O. Grunnleggende regnskap 1 (8215034616)
Pedersen, Asbjørn O. Grunnleggende Regnskap 1 (8215034616)
Pris:699,- kr
Beskrivelse:«Grunnleggende regnskap 1. Finansregnskapet» er en kombinert lære- og arbeidsbok tilpasset det grunnleggende
kurset Finansregnskap i plan for bachelor i økonomi og administrasjon. Boken er dessuten velegnet til andre
grunnleggende kurs i regnskap. Kombinasjonen lærebok og arbeidsbok gjør den også svært egnet
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1


Kvifte, Steinar Sars Konseptuelle rammeverk for regnskap (8270822701)
Kvifte, Steinar Sars Konseptuelle Rammeverk For Regnskap (8270822701)
Pris:440,- kr
Beskrivelse:Konseptuelle rammeverk er utviklet for å kunne utlede løsninger på praktiske problemstillinger. Rammeverkene
er nyttige både for standardsetting og for anvendelse av standardene. Fra og med regnskapsåret 2005 ble
rammeverket til IASB gjennom EØS-avtalen gjort gjeldende i Norge. Dette rammeverket, som er
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Engelsåstrø, Gunnar Innføring i regnskap (8205305129)
Engelsåstrø, Gunnar Innføring I Regnskap (8205305129)
Pris:345,- kr
Beskrivelse:Innføring i regnskap er en lærebok for deg som trenger grunnkunnskaper i regnskap. Den krever ingen spesielle
forkunnskaper.Boken behandler de viktigste emnene i regnskapslæren og passer derfor godt som læremiddel til
forkurs eller til deler av obligatoriske høyskolekurs i regnskap eller andre relevante
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Sending, Aage Grunnleggende regnskap (8245016276)
Sending, Aage Grunnleggende Regnskap (8245016276)
Pris:414,- kr
Beskrivelse:Grunnleggende regnskap dekker kurs som Grunnleggende regnskap og Finansregnskap med analyse i treårig
bachelorstudium i økonomi og administrasjon. Boken er kombinert lære- og oppgavebok, og egner seg godt til
selvstudier. Boka er basert på regnskapslov, bokføringslov og regnskapsforskriften, og dekker
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Mellemvik, Frode Regnskap og budsjett i staten (8202313813)
Mellemvik, Frode Regnskap Og Budsjett I Staten (8202313813)
Pris:432,- kr
Beskrivelse:Denne boka er en innføring i regnskaps-, budsjett- og økonomiarbeid i statssektoren. Utgangspunktet er
prinsipielle problemstillinger, men gjennomgang av det formelle regelverket er også viet betydelig plass.
Omorganiseringene har vært tallrike innenfor statssektoren de siste 20 årene. Likeledes har
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Gårseth-Nesbakk, Levi Regnskap og budsjett i offentlig sektor (8202321506)
Gårseth-Nesbakk, Levi Regnskap Og Budsjett I Offentlig Sektor (8202321506)
Pris:311,- kr
Beskrivelse:Regnskap og budsjett i offentlig sektor - en oppgavesamling er den tredje boken i en serie på tre bøker. De to
andre bøkene er Regnskap og budsjett i staten - en innføring og Regnskap og budsjett i kommunesektoren - en
innføring. Oppgaveboken inneholder et rikt utvalg oppgaver til begge de to andre bøkene i
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Engelsåstrø, Gunnar Innføring i kommunalt regnskap (8215023908)
Engelsåstrø, Gunnar Innføring I Kommunalt Regnskap (8215023908)
Pris:345,- kr
Beskrivelse:Dette er en lett tilgjengelig og pedagogisk innføringsbok i kommuneregnskapet, for alle som trenger å vite
hvordan kommunalt regnskap og økonomi fungerer. #br/ #Hvilke likheter og forskjeller finnes mellom privat og
kommunalt regnskap? Hva er sammenhengen mellom driftsregnskap, investeringsregnskap og
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Mellemvik, Frode Regnskap og budsjett i kommunesektoren (8202313910)
Mellemvik, Frode Regnskap Og Budsjett I Kommunesektoren (8202313910)
Pris:397,- kr
Beskrivelse:Denne boka gir en innføring i regnskap og budsjett i kommunesektoren, og inngår i en serie sammen med boka
Regnskap og budsjett i staten - en innføring, samt en oppgavebok tilhørende begge bøkene.#br/ ##br/ ##br/
#Siktemålet med denne boka er å framheve og diskutere prinsipielle sider ved regnskaps- og
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Hoff, Kjell Gunnar Grunnleggende regnskap 2 (8215034624)
Hoff, Kjell Gunnar Grunnleggende Regnskap 2 (8215034624)
Pris:649,- kr
Beskrivelse:«Grunnleggende regnskap 2. Analyse av finansregnskapet» er den andre boken i Universitetsforlagets læreverk i
grunnleggende finansregnskap for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.Mens «Grunnleggende regnskap 1.
Finansregnskapet» gir en full innføring i hvordan et regnskap føres og hvilke krav som
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Krossøy, Sissel Pensjonsordninger - regnskap og skatt (8270823317)
Krossøy, Sissel Pensjonsordninger - Regnskap Og Skatt (8270823317)
Pris:354,- kr
Beskrivelse:Fjerde utgave er oppdatert i henhold til Norsk RegnskapsStandard (NRS) 6 Pensjonskostnader (sist endret
desember 2012). NRS 6 ble endret som følge av endringer i IAS 19 Ytelser til ansatte, og endringer i
Veiledningen til IAS 19 Employee Benefits. AFP-ordningen i privat sektor ble dessuten vesentlig endret
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Gårseth-Nesbakk, Levi Trender og utfordringer i regnskap og revisjon (8245025305)
Gårseth-Nesbakk, Levi Trender Og Utfordringer I Regnskap Og Revisjon (8245025305)
Pris:499,- kr
Beskrivelse:Regnskaps- og revisjonsfaget gjennomgår for tiden store endringer. En rekke rammebetingelser er endret i løpet
av de seneste årene, både som et resultat av ny lovgivning og regulering og på grunn av digitalisering og
automatisering. #br/ # #br/ #Trender og utfordringer i regnskap og revisjon er en
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1


Sele, Erik Meling Krepsens regnskap (8281402466)
Sele, Erik Meling Krepsens Regnskap (8281402466)
Pris:305,- kr
Beskrivelse:En vårdag i 2017 spyr regnskapsfører Werner Krebs i jobbens paraplystativ. Tiden i forveien har vært en
tornado av mas. Mennesker presser seg på overalt, og alle krever noe av ham. Dessuten vil kjæresten flytte
inn. Varsellampene blinker, men Krebs skal berge seg. For han har cellekontor. Bak den lukkede
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Busch, Tor Regnskapet: en prinsipiell innføring (8215024874)
Busch, Tor Regnskapet: En Prinsipiell Innføring (8215024874)
Pris:302,- kr
Beskrivelse:Pedagogisk suveren innføring i regnskapets grunnprinsipperGrundig innsikt i regnskapsteori er nødvendig for
alle som skal arbeide med bedriftsøkonomiske problemstillinger. Men det er lett å bli overveldet av fagets
detaljrikdom, og de bærende prinsippene blir lett utydelige. #br/ ##br/ #I denne boken er først
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Baksaas, Kjell Magne Grunnleggende regnskap (8205473080)
Baksaas, Kjell Magne Grunnleggende Regnskap (8205473080)
Pris:518,- kr
Beskrivelse:Denne boken er skrevet for emnet grunnleggende regnskap i det treårige bachelorstudiet i økonomi og
administrasjon. #br/ # #br/ #Grunnleggende regnskap tar sikte på å utvikle en god forståelse av grunnleggende
bokføring og regnskap. Den er skrevet for emnet med samme navn i det treårige bachelorstudiet i
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Ilse Jacobsen Hornbæk Kvinnen Regnskap
Ilse Jacobsen Hornbæk Kvinnen Regnskap
Pris:2300,- kr
Beskrivelse:Materiale: Ytre stoff 100% polyester. For 100% polyester. Regnjakke er sertifisert i henhold til Oeko-Tex 100.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Det er et jeg som snakker - (regnskapets time)
Det Er Et Jeg Som Snakker - (regnskapets Time)
Pris:127,- kr
Beskrivelse:En ung kvinne ser seg lei på all tausheten rundt seg, den manglende evnen til å gjøre motstand, til å skrike
ut. Hun gidder ikke mer. Dermed setter hun seg ned og skriver det hun selv har kalt en «politisk og poetisk
protesttale». Noe av styrken i Det er et jeg som snakker, er at forfatteren er så konkret. I
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Pensjonsordninger - regnskap og skatt
Pensjonsordninger - Regnskap Og Skatt
Pris:328,- kr
Beskrivelse:Fjerde utgave er oppdatert i henhold til Norsk RegnskapsStandard (NRS) 6 Pensjonskostnader (sist endret
desember 2012). NRS 6 ble endret som følge av endringer i IAS 19 Ytelser til ansatte, og endringer i
Veiledningen til IAS 19 Employee Benefits.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Aage Sending Grunnleggende regnskap
Aage Sending Grunnleggende Regnskap
Pris:499,- kr
Beskrivelse:Grunnleggende regnskap dekker kurs som Grunnleggende regnskap og Finansregnskap med analyse i treårig
bachelorstudium i økonomi og administrasjon. Boken er kombinert lære- og oppgavebok, og egner seg godt til
selvstudier.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Tor Busch Regnskapet
Tor Busch Regnskapet
Pris:280,- kr
Beskrivelse:Pedagogisk suveren innføring i regnskapets grunnprinsipperGrundig innsikt i regnskapsteori er nødvendig for
alle som skal arbeide med bedriftsøkonomiske problemstillinger. Men det er lett å bli overveldet av fagets
detaljrikdom, og de bærende prinsippene blir lett utydelige.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Kjell Magne Baksaas Grunnleggende regnskap
Kjell Magne Baksaas Grunnleggende Regnskap
Pris:480,- kr
Beskrivelse:Denne boken er skrevet for emnet grunnleggende regnskap i det treårige bachelorstudiet i økonomi og
administrasjon. Grunnleggende regnskap tar sikte på å utvikle en god forståelse av grunnleggende bokføring og
regnskap.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Gunnar Engelsåstrø Innføring i kommunalt regnskap
Gunnar Engelsåstrø Innføring I Kommunalt Regnskap
Pris:399,- kr
Beskrivelse:Dette er en lett tilgjengelig og pedagogisk innføringsbok i kommuneregnskapet, for alle som trenger å vite
hvordan kommunalt regnskap og økonomi fungerer. Hvilke likheter og forskjeller finnes mellom privat og
kommunalt regnskap?
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Gunnar Engelsåstrø Innføring i regnskap
Gunnar Engelsåstrø Innføring I Regnskap
Pris:399,- kr
Beskrivelse:Innføring i regnskap er en lærebok for deg som trenger grunnkunnskaper i regnskap. Den krever ingen spesielle
forkunnskaper.Boken behandler de viktigste emnene i regnskapslæren og passer derfor godt som læremiddel til
forkurs eller til deler av obligatoriske høyskolekurs i regnskap eller andre relevante
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Kjell Gunnar Hoff Grunnleggende regnskap 2
Kjell Gunnar Hoff Grunnleggende Regnskap 2
Pris:649,- kr
Beskrivelse:«Grunnleggende regnskap 2. Analyse av finansregnskapet» er den andre boken i Universitetsforlagets læreverk i
grunnleggende finansregnskap for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.Mens «Grunnleggende regnskap 1.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Levi Gårseth-Nesbakk Regnskap og budsjett i staten - en innføring
Levi Gårseth-Nesbakk Regnskap Og Budsjett I Staten - En Innføring
Pris:400,- kr
Beskrivelse:Denne boka er en innføring i regnskaps-, budsjett- og økonomiarbeid i statssektoren. Utgangspunktet er
prinsipielle problemstillinger, men gjennomgang av det formelle regelverket er også viet betydelig plass.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Atle Johnsen Konseptuelle rammeverk for regnskap
Atle Johnsen Konseptuelle Rammeverk For Regnskap
Pris:408,- kr
Beskrivelse:Konseptuelle rammeverk er utviklet for å kunne utlede løsninger på praktiske problemstillinger. Rammeverkene
er nyttige både for standardsetting og for anvendelse av standardene. Fra og med regnskapsåret 2005 ble
rammeverket til IASB gjennom EØS-avtalen gjort gjeldende i Norge.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Erik Meling Sele Krepsens regnskap
Erik Meling Sele Krepsens Regnskap
Pris:299,- kr
Beskrivelse:En vårdag i 2017 spyr regnskapsfører Werner Krebs i jobbens paraplystativ. Tiden i forveien har vært en
tornado av mas. Mennesker presser seg på overalt, og alle krever noe av ham. Dessuten vil kjæresten flytte
inn.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Kjell Gunnar Hoff Grunnleggende regnskap 1
Kjell Gunnar Hoff Grunnleggende Regnskap 1
Pris:699,- kr
Beskrivelse:«Grunnleggende regnskap 1. Finansregnskapet» er en kombinert lære- og arbeidsbok tilpasset det grunnleggende
kurset Finansregnskap i plan for bachelor i økonomi og administrasjon. Boken er dessuten velegnet til andre
grunnleggende kurs i regnskap.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Trender og utfordringer i regnskap og revisjon
Trender Og Utfordringer I Regnskap Og Revisjon
Pris:499,- kr
Beskrivelse:Regnskaps- og revisjonsfaget gjennomgår for tiden store endringer. En rekke rammebetingelser er endret i løpet
av de seneste årene, både som et resultat av ny lovgivning og regulering og på grunn av digitalisering og
automatisering.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Levi Gårseth-Nesbakk Regnskap og budsjett i offentlig sektor - en oppgavesamling
Levi Gårseth-Nesbakk Regnskap Og Budsjett I Offentlig Sektor - En Oppgavesamling
Pris:288,- kr
Beskrivelse:Regnskap og budsjett i offentlig sektor ? en oppgavesamling er den tredje boken i en serie på tre bøker. De to
andre bøkene er Regnskap og budsjett i staten ? en innføring og Regnskap og budsjett i kommunesektoren ? en
innføring.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Levi Gårseth-Nesbakk Regnskap og budsjett i kommunesektoren ? en innføring
Levi Gårseth-Nesbakk Regnskap Og Budsjett I Kommunesektoren ? En Innføring
Pris:368,- kr
Beskrivelse:Denne boka gir en innføring i regnskap og budsjett i kommunesektoren, og inngår i en serie sammen med boka
Regnskap og budsjett i staten ? en innføring, samt en oppgavebok tilhørende begge bøkene. Siktemålet med denne
boka er å framheve og diskutere prinsipielle sider ved regnskaps- og budsjettsystemet.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Grunnleggende regnskap 1
Grunnleggende Regnskap 1
Pris:699,- kr
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Grunnleggende regnskap
Grunnleggende Regnskap
Pris:499,- kr
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Innføring i regnskap
Innføring I Regnskap
Pris:399,- kr
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Gunnar Engelsåstrø Innføring i kommunalt regnskap
Gunnar Engelsåstrø Innføring I Kommunalt Regnskap
Pris:399,- kr
Beskrivelse:Dette er en lett tilgjengelig og pedagogisk innføringsbok i kommuneregnskapet, for alle som trenger å vite
hvordan kommunalt regnskap og økonomi fungerer. Hvilke likheter og forskjeller finnes mellom privat og
kommunalt regnskap? Hva er sammenhengen mellom driftsregnskap, investeringsregnskap og
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Asbjørn O. Pedersen Grunnleggende regnskap 1: finansregnskapet
Asbjørn O. Pedersen Grunnleggende Regnskap 1: Finansregnskapet
Pris:699,- kr
Beskrivelse:«Grunnleggende regnskap 1. Finansregnskapet» er en kombinert lære- og arbeidsbok tilpasset det grunnleggende
kurset Finansregnskap i plan for bachelor i økonomi og administrasjon. Boken er dessuten velegnet til andre
grunnleggende kurs i regnskap. Kombinasjonen lærebok og arbeidsbok gjør den også svært egnet
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Aamelfot Fusjon og fisjon: skatt, regnskap, selskapsrett
Aamelfot Fusjon Og Fisjon: Skatt, Regnskap, Selskapsrett
Pris:819,- kr
Beskrivelse:For å gjennomføre en skattefri fusjon eller fisjon, kreves god innsikt i de skatterettslige, selskapsrettslige
og regnskapsmessige reglene og samspillet mellom dem. Boken er en praktisk veiledning i gjennomføring av
fusjon og fisjon, godt illustrert med eksempler. En del sentrale temaer er drøftet teoretisk
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Jon Eirik Lundberg Skybrudd i regnskapet: dikt
Jon Eirik Lundberg Skybrudd I Regnskapet: Dikt
Pris:249,- kr
Beskrivelse:Dette er Lundbergs første diktsamling, og ingen kan hevde at han slakker den lyriske linen. Snarere slår han
knute på den. Med ram humor kan det aller meste snus på hodet og gjøres tilgjengelig - også det som er
ubehagelig ved livet - som storpolitikk og klimaendringer, og bakrus. Jon Eirik Lundberg debuterte
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Frode Mellemvik Regnskap og budsjett i kommunesektoren: en innføring
Frode Mellemvik Regnskap Og Budsjett I Kommunesektoren: En Innføring
Pris:459,- kr
Beskrivelse:Denne boka gir en innføring i regnskap og budsjett i kommunesektoren, og inngår i en serie sammen med boka
Regnskap og budsjett i staten - en innføring, samt en oppgavebok tilhørende begge bøkene.Siktemålet med denne
boka er å framheve og diskutere prinsipielle sider ved regnskaps- og budsjettsystemet. Boka
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Innføring i kommunalt regnskap
Innføring I Kommunalt Regnskap
Pris:399,- kr
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Grunnleggende regnskap
Grunnleggende Regnskap
Pris:599,- kr
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Regnskap og budsjett i staten
Regnskap Og Budsjett I Staten
Pris:499,- kr
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Regnskap og budsjett i kommunesektoren
Regnskap Og Budsjett I Kommunesektoren
Pris:459,- kr
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Regnskap og budsjett i offentlig sektor
Regnskap Og Budsjett I Offentlig Sektor
Pris:359,- kr
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Konseptuelle rammeverk for regnskap
Konseptuelle Rammeverk For Regnskap
Pris:509,- kr
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Krepsens regnskap
Krepsens Regnskap
Pris:261.63 kr
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Krepsens regnskap
Krepsens Regnskap
Pris:304.5 kr
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Pensjonsordninger - regnskap og skatt
Pensjonsordninger - Regnskap Og Skatt
Pris:409,- kr
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Regnskapet
Regnskapet
Pris:349,- kr
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Grunnleggende regnskap 2
Grunnleggende Regnskap 2
Pris:649,- kr
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Trender og utfordringer i regnskap og revisjon
Trender Og Utfordringer I Regnskap Og Revisjon
Pris:499,- kr
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Kjell Gunnar Hoff Grunnleggende regnskap 2: analyse av finansregnskapet
Kjell Gunnar Hoff Grunnleggende Regnskap 2: Analyse Av Finansregnskapet
Pris:649,- kr
Beskrivelse:«Grunnleggende regnskap 2. Analyse av finansregnskapet» er den andre boken i Universitetsforlagets læreverk i
grunnleggende finansregnskap for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.Mens «Grunnleggende regnskap 1.
Finansregnskapet» gir en full innføring i hvordan et regnskap føres og hvilke krav som
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Kjell Magne Baksaas Økonomistyring: innføring i bedriftsøkonomi og regnskap
Kjell Magne Baksaas Økonomistyring: Innføring I Bedriftsøkonomi Og Regnskap
Pris:559,- kr
Beskrivelse:Økonomistyring. Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap er skrevet for studenter og fagpersoner som trenger en
grunnleggende innføring i det bedriftsøkonomiske fagområdet. Målgruppen er ingeniører, maritime fagpersoner,
helsepersonell og andre som har behov for en introduksjon i bedriftsøkonomisk analyse,
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Lone Aburas Det er et jeg som snakker: (regnskapets time)
Lone Aburas Det Er Et Jeg Som Snakker: (regnskapets Time)
Pris:149,- kr
Beskrivelse:En ung kvinne ser seg lei på all tausheten rundt seg, den manglende evnen til å gjøre motstand, til å skrike
ut. Hun gidder ikke mer. Dermed setter hun seg ned og skriver det hun selv har kalt en «politisk og poetisk
protesttale».Noe av styrken i Det er et jeg som snakker, er at forfatteren er så konkret. I
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Ideelle organisasjoner: ideelle regnskap
Ideelle Organisasjoner: Ideelle Regnskap
Pris:377,- kr
Beskrivelse:Ideelle organisasjoner ideelle regnskap er en praktisk veiledning for ideelle organisasjoner som skal bruke
den nye regnskapsstandarden NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner som ble utgitt høsten 2006.
Boken gjengir hele standarden, utdypet med kommentarer og eksempler underveis, den gir
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Bygg og anlegg: regnskap, skatt og avgift
Bygg Og Anlegg: Regnskap, Skatt Og Avgift
Pris:459,- kr
Beskrivelse:Regelsamlingen gjengir de reglene i bokføring, regnskap, skatt og avgift som er spesifikke for bygge- og
anleggsbransjen. Generelle regler som er særlig relevante, er tatt med, herunder regnskapsloven og
bokføringsloven og -forskriften. Artikler med veiledning i bruken av regelverket er gjengitt i boken:
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Levi Gårseth-Nesbakk Regnskap og budsjett i offentlig sektor: en oppgavesamling
Levi Gårseth-Nesbakk Regnskap Og Budsjett I Offentlig Sektor: En Oppgavesamling
Pris:279,- kr
Beskrivelse:Regnskap og budsjett i offentlig sektor - en oppgavesamling er den tredje boken i en serie på tre bøker. De to
andre bøkene er Regnskap og budsjett i staten - en innføring og Regnskap og budsjett i kommunesektoren - en
innføring. Oppgaveboken inneholder et rikt utvalg oppgaver til begge de to andre bøkene i
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Tor Busch Regnskapet: en prinsipiell innføring
Tor Busch Regnskapet: En Prinsipiell Innføring
Pris:349,- kr
Beskrivelse:Pedagogisk suveren innføring i regnskapets grunnprinsipperGrundig innsikt i regnskapsteori er nødvendig for
alle som skal arbeide med bedriftsøkonomiske problemstillinger. Men det er lett å bli overveldet av fagets
detaljrikdom, og de bærende prinsippene blir lett utydelige. I denne boken er først og fremst
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Levi red. Gårseth-Nesbakk Trender og utfordringer i regnskap og re
Levi Red. Gårseth-Nesbakk Trender Og Utfordringer I Regnskap Og Re
Pris:499,- kr
Beskrivelse:Regnskaps- og revisjonsfaget gjennomgår for tiden store endringer. En rekke rammebetingelser er endret i løpet
av de seneste årene, både som et resultat av ny lovgivning og regulering og på grunn av digitalisering og
automatisering. Trender og utfordringer i regnskap og revisjon er en vitenskapelig antologi
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Kjell Magne Baksaas Grunnleggende regnskap
Kjell Magne Baksaas Grunnleggende Regnskap
Pris:599,- kr
Beskrivelse:Denne boken er skrevet for emnet grunnleggende regnskap i det treårige bachelorstudiet i økonomi og
administrasjon. Grunnleggende regnskap tar sikte på å utvikle en god forståelse av grunnleggende bokføring og
regnskap. Den er skrevet for emnet med samme navn i det treårige bachelorstudiet i økonomi og
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Frode Mellemvik Regnskap og budsjett i staten: en innføring
Frode Mellemvik Regnskap Og Budsjett I Staten: En Innføring
Pris:499,- kr
Beskrivelse:Denne boka er en innføring i regnskaps-, budsjett- og økonomiarbeid i statssektoren. Utgangspunktet er
prinsipielle problemstillinger, men gjennomgang av det formelle regelverket er også viet betydelig plass.
Omorganiseringene har vært tallrike innenfor statssektoren de siste 20 årene. Likeledes har
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Atle Johnsen Konseptuelle rammeverk for regnskap
Atle Johnsen Konseptuelle Rammeverk For Regnskap
Pris:509,- kr
Beskrivelse:Konseptuelle rammeverk er utviklet for å kunne utlede løsninger på praktiske problemstillinger. Rammeverkene
er nyttige både for standardsetting og for anvendelse av standardene. Fra og med regnskapsåret 2005 ble
rammeverket til IASB gjennom EØS-avtalen gjort gjeldende i Norge. Dette rammeverket, som er
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Erik Meling Sele Krepsens regnskap: roman
Erik Meling Sele Krepsens Regnskap: Roman
Pris:305,- kr
Beskrivelse:En vårdag i 2017 spyr regnskapsfører Werner Krebs i jobbens paraplystativ. Tiden i forveien har vært en
tornado av mas. Mennesker presser seg på overalt, og alle krever noe av ham. Dessuten vil kjæresten flytte
inn. Varsellampene blinker, men Krebs skal berge seg. For han har cellekontor. Bak den lukkede
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Trond Eklund Regnskapsanalyse med årsoppgjør: aktiv bruk av regnskapet
Trond Eklund Regnskapsanalyse Med årsoppgjør: Aktiv Bruk Av Regnskapet
Pris:469,- kr
Beskrivelse:Boken stiller seg kritisk til den tradisjonelle analyseformen som har ledet mange på avveier, og den forkaster
mange brukte nøkkeltall . da de verken er faglig eller logisk begrunnet. Deretter presenteres hovedformålet
med boken; den dynamiske analysemetoden, som forfatterne har utviklet og som i dag brukes
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Pensjonsordninger - regnskap og skatt: en praktisk håndbok
Pensjonsordninger - Regnskap Og Skatt: En Praktisk Håndbok
Pris:409,- kr
Beskrivelse:Fjerde utgave er oppdatert i henhold til Norsk RegnskapsStandard (NRS) 6 Pensjonskostnader (sist endret
desember 2012). NRS 6 ble endret som følge av endringer i IAS 19 Ytelser til ansatte, og endringer i
Veiledningen til IAS 19 Employee Benefits. AFP-ordningen i privat sektor ble dessuten vesentlig endret
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Bente Pedersen Siste regnskap
Bente Pedersen Siste Regnskap
Pris:68,- kr
Beskrivelse:Lukas er endelig kommet hjem, og Vandas drøm er dermed gått i oppfyllelse. Men hun kan ikke la være å engste
seg for Huset Arents fremtid, noe hun har all grunn til. Vandas nabo, Peder, har nemlig store planer om å
avsløre hennes livs hemmelighet. Samtidig vender en ung herre tilbake til Tromsø for å kreve
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Frode Loftaas Mamut: regnskap, faktura, lager og lønn
Frode Loftaas Mamut: Regnskap, Faktura, Lager Og Lønn
Pris:320,- kr
Beskrivelse:Mamut oppgavesamling er et helt nytt læreverk om regnskapsføring på data beregnet på VK1 Regnskap, Salg og
Service og kurset . Økonomisekretær med EDB.. Læreverket er i vårsemesteret testet ut på en del klasser ved
folkeuniversitetsavdelinger blant annet i Bergen, Harstad og Ørsta, og verdifulle erfaringer
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Aage Sending Grunnleggende regnskap
Aage Sending Grunnleggende Regnskap
Pris:499,- kr
Beskrivelse:Grunnleggende regnskap dekker kurs som Grunnleggende regnskap og Finansregnskap med analyse i treårig
bachelorstudium i økonomi og administrasjon. Boken er kombinert lære- og oppgavebok, og egner seg godt til
selvstudier. Boka er basert på regnskapslov, bokføringslov og regnskapsforskriften, og dekker
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Frode Loftaas Mamut: regnskap, faktura, lager og lønn
Frode Loftaas Mamut: Regnskap, Faktura, Lager Og Lønn
Pris:320,- kr
Beskrivelse:Mamut lærebok er et helt nytt læreverk om regnskapsføring på data beregnet på VK1 Regnskap, Salg og Service og
kurset . Økonomisekretær med EDB.. Læreverket er i vårsemesteret testet ut på en del klasser ved
folkeuniversitetsavdelinger blant annet i Bergen, Harstad og Ørsta, og verdifulle erfaringer herfra er
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Regnskapets time
Regnskapets Time
Pris:69,- kr
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Grunnleggende regnskap 1, finansregnskapet
Grunnleggende Regnskap 1, Finansregnskapet
Pris:699,- kr
Beskrivelse:Asbjørn O. Pedersen Bokmål / Heftet / 2019 ISBN 9788215034614
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Grunnleggende regnskap 2, analyse av finansregnskapet
Grunnleggende Regnskap 2, Analyse Av Finansregnskapet
Pris:649,- kr
Beskrivelse:Asbjørn O. Pedersen Bokmål / Heftet / 2019 ISBN 9788215034621
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:4

Oras Saga dusj/veggarmatur Krom
Oras Saga Dusj/veggarmatur Krom
Pris:912,- kr
Beskrivelse:Oras Saga dusj/ veggarmatur 3970   Dusjkran/ veggkran med overgang til dusjslange G3/ 4, 155 cc. Det er også
innebygd alternative begrensninger for vanntemperatur og maksimal vannmengde.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

EZPZ Mini Bowl Sage
EZPZ Mini Bowl Sage
Pris:159,- kr
Beskrivelse:En genial skål i silikon, med integrert spiseunderlag - for minimalt søl! Matten setter seg fast til alle
harde og glatte underlag slik at barnet ikke kan velte ut maten sin. Bollene kan vaskes i oppvaskmaskinen. De
er også supre til å oppbevare for eks perler etc i når barnet leker. Mini Bowl er litt mindre
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Easygrow Grandma Saga, Antrasitt
Easygrow Grandma Saga, Antrasitt
Pris:1999,- kr
Beskrivelse:Easygrow Grandma Saga er en strikket ullpose med myk bambusviskose på innsiden. Posen er en helårspose som
leveres med avtagbar ulldyne, slik velger du om du bruker den som vinterpose eller overgangspose. Denne
vognposen har vind- og vannavvisende coating. Økologisk. Nå 115cm lang!
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Littlephant Saga Forest Kopp 40 cl Grå
Littlephant Saga Forest Kopp 40 Cl Grå
Pris:229,- kr
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Easygrow Grandma SAGA 2019, Ice Melange
Easygrow Grandma SAGA 2019, Ice Melange
Pris:1690,- kr
Beskrivelse:Easygrow Grandma Saga er en strikket ullpose med myk bambusviskose på innsiden. Posen er en helårspose som
leveres med avtagbar ulldyne, slik velger du om du bruker den som vinterpose eller overgangspose. Denne
vognposen har vind- og vannavvisende coating, er økologisk og helt fri for skadelige stoffer.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Sakai, Stan Usagi Yojimbo Saga Volume 6 Limited Edition (1616559152)
Sakai, Stan Usagi Yojimbo Saga Volume 6 Limited Edition (1616559152)
Pris:765,- kr
Beskrivelse:The continuing adventures of Stan Sakai's long-eared samurai is one of the most critically acclaimed and
beloved adventure series of all This sixth volume of the definitive Usagi Yojimbo compilations includes the
storylines 'Bridge of Tears, ' in which a new love tempts the rabbit ronin to abandon his
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Semetko, Holli A. The SAGE Handbook of Political Communication (1847874398)
Semetko, Holli A. The SAGE Handbook Of Political Communication (1847874398)
Pris:1498,- kr
Beskrivelse:This authoritative and comprehensive survey of political communication draws together a team of the world's
leading scholars to provide a state-of-the-art review that sets the agenda for future study. It is divided
into five sections:Part One: explores the macro-level influences on political communication
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Jensen Fra saga til CD (8211007835)
Jensen Fra Saga Til CD (8211007835)
Pris:341,- kr
Beskrivelse:Den nye utgaven av Fra saga til CD har også denne gang blitt svært godt mottatt i skolen. Det populære verket
står frem i ny drakt til Kunnskapsløftet med tidsriktig design og ny struktur. Her er lyd, bilde, og tekster
presentert i én pakke. Det legges stor vekt på grunnleggende ferdigheter som lesing,
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Jensen Saga (8211022303)
Jensen Saga (8211022303)
Pris:484,- kr
Beskrivelse:Sagaserien gir deg: - Få komponenter, - En ytterligere styrking av grunnleggende ferdigheter, - Kronologisk
litteraturhistorie, - Ryddige og brukervennlige bøker, - Fokus på flere teksttyper, - Mer sakprosa, - Flere
norske og nordiske tekster, - Enda flere og bedre oppgaver Saga bygger på læreverket Fra saga
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Fant du ikke det du letet etter?
Søk her:E-post:
Relaterte søk:
Regnskap | Grunnleggende | Innføring | Budsjett | Gunnar | Kjell | Gårseth-nesbakk | Saga | Levi | Regnskapet
Utrolig
Billig
Iphone salg

Brukertestet
Iphone 5 Iphone 5

Anbefales
Best i Test
Testvinner