4m.no info på SINSEN SKOLE. [ sinsen skole ] [ Massasje i Oslo ]

- Søkemotoren for priser

Få gode GAVETIPS! | Bra tilbud på joggesko

 
Søk her:

Eksempel: Barnevogn
 


Darkforces Darkhold Necronomicon: The Book of Sins (1304550400)
Darkforces Darkhold Necronomicon: The Book Of Sins (1304550400)
Pris:341,- kr
Beskrivelse:The most dangerous book that ever existed. More sinister than the Necronomicon. Grandfather of the Grimoires.
This is the Shiatra Book of Damned or Book of Sins. It is a book about indulging totally in sin. The book of
the Darkholders are the keepers of the dark. Let your heart burn with the blackness of the
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1


Olick, Jeffrey K. The Sins of the Fathers (022638649X)
Olick, Jeffrey K. The Sins Of The Fathers (022638649X)
Pris:388,- kr
Beskrivelse:National identity and political legitimacy always involve a delicate balance between remembering and
forgetting. All nations have elements in their past that they would prefer to pass over the catalog of
failures, injustices, and horrors committed in the name of nations, if fully acknowledged, could create
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Howard, Michael 24 Deadly Sins of Software Security: Programming Flaws and How to Fix Them (0071626751)
Howard, Michael 24 Deadly Sins Of Software Security: Programming Flaws And How To Fix Them (0071626751)
Pris:401,- kr
Beskrivelse:'What makes this book so important is that it reflects the experiences of two of the industry's most
experienced hands at getting real-world engineers to understand just what they're being asked for when they're
asked to write secure code. The book reflects Michael Howard's and David LeBlanc's experience
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Langum, Virginia Medicine and the Seven Deadly Sins in Late Medieval Literature and Culture (1137465581)
Langum, Virginia Medicine And The Seven Deadly Sins In Late Medieval Literature And Culture (1137465581)
Pris:770,- kr
Beskrivelse:This book considers howscientists, theologians, priests, and poets approached the relationship of thehuman
body and ethics in the later Middle Ages. Is medicine merely a metaphorfor sin? Or can certain kinds of bodies
physiologically dispose people to beangry, sad, or greedy? If so, then is it their fault?
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Barnes, John C. Dante and the Seven Deadly Sins (1846824192)
Barnes, John C. Dante And The Seven Deadly Sins (1846824192)
Pris:619,- kr
Beskrivelse:CONTENTS: John Took (U College London), Dante, pride and the gentle dialectic of love; Daragh O'Connell (UCC),
Envy at the court of vice; Stefano Cracolici (U Durham), Dante on wrath; Hannah Skoda (St John's College,
Oxford), Anger in Inferno and Purgatorio; Marco Dorigatti (U Oxford), Dante and the capital
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Nerden på Skolen - Kostyme
Nerden På Skolen - Kostyme
Pris:849,- kr
Beskrivelse:Kult kostyme av nerd bestående av rutete bukse, rød sløyfe, svarte bukseseler og ''knekte'' briller.
Komplimenter med hvit skjørte og rutete sokker så er du nerdn over alle nerder ;)
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Cappelens atlas for videregående skole (8202260523)
Cappelens Atlas For Videregående Skole (8202260523)
Pris:1364,- kr
Beskrivelse:Cappelens atlas har en egen perm med fargetransparenter. Den inneholder de viktigste geografiske kartene og
temakartene i atlaset, samt to oversiktskart over Norge. Permen er utvidet med flere av de nye temakartene fra
atlaset.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Seven Deadly Sins [Import]
Seven Deadly Sins [Import]
Pris:299,- kr
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

The Seven Deadly Sins
The Seven Deadly Sins
Pris:169,- kr
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Seven Deadly Sins
Seven Deadly Sins
Pris:79,- kr
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Emission of Sins
Emission Of Sins
Pris:79,- kr
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1


Sins Of The World [Import]
Sins Of The World [Import]
Pris:419,- kr
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Sins Of The Past
Sins Of The Past
Pris:149,- kr
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Danielsen, Anne Grete Eleven og skolens læringsmiljø (8205499012)
Danielsen, Anne Grete Eleven Og Skolens Læringsmiljø (8205499012)
Pris:369,- kr
Beskrivelse:I Eleven og skolens læringsmiljø løfter forfatteren fram verdien av elevens medvirkning og trivsel. #br/ #
#br/ #Hun belyser sammenhenger mellom elevens motivasjon, medvirkning og trivsel, praksiser i skolens
læringsmiljø og skolen som system. Forskningsbasert kunnskap på disse områdene vurderes som svært
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Hopfenbeck, Therese N. Kvalitet i norsk skole (8215020046)
Hopfenbeck, Therese N. Kvalitet I Norsk Skole (8215020046)
Pris:365,- kr
Beskrivelse:Siden de første PISA-resultatene i 2001 er det gjennomført mange studier av læringsutbytte og undervisning i
den norske skolen. Hvilken betydning har disse undersøkelsene hatt? Er det noen sammenheng mellom de
ressursene som brukes på undersøkelser og evt. forbedringer i skolen? Boka gir et overordnet og
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Vogt, Adam Rådgivning i skole og barnehage (8202482623)
Vogt, Adam Rådgivning I Skole Og Barnehage (8202482623)
Pris:392,- kr
Beskrivelse:Rådgivning handler om å hjelpe andre til å utforske sin situasjon, bli klar over egne muligheter og
målsettinger, finne egnede strategier for å nærme seg målene, gjennomføre konkrete handlinger og vurdere
disse. Rådgiveren gir hjelp til selvhjelp, blant annet ved å lytte, gi respons, oppsummere, utfordre og
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Songe-Møller, Anna S. Ibsen og Holberg i skolen (8276347746)
Songe-Møller, Anna S. Ibsen Og Holberg I Skolen (8276347746)
Pris:367,- kr
Beskrivelse:Hvordan engasjere elevene i arbeidet med dramatiske verk i klasserommet? Hvordan realisere læreplanens krav om
elevaktive og kreative læringsformer? Hvordan bruke drama for å motivere til læring? #br/ # #br/ #Dette er en
praktisk bok som tar Ibsen, Holberg og elevene på alvor. Boken har metodiske
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Holthe, Asle Mat og helse i skolen (8245008249)
Holthe, Asle Mat Og Helse I Skolen (8245008249)
Pris:446,- kr
Beskrivelse:Denne fagdidaktikk-boken om mat og helse omfatter spørsmålene som angår undervisningen i faget mat og helse:
fagets hva, hvordan og hvorfor. Mat og måltider er viktig for den fysiske og psykiske helsen vår, og er en del
av grunnlaget for et godt sosialt liv. Kunnskaper som fremmer gode matvaner, er viktige på
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Brita Et internasjonalt blikk på skole og utdanning (8245008761)
Brita Et Internasjonalt Blikk På Skole Og Utdanning (8245008761)
Pris:312,- kr
Beskrivelse:Et internasjonalt blikk på skole og utdanning handler om nåtidens skole, om kunnskapssamfunnet, om
lærerutdanning og om grunnskolens praksisfelt. Den handler også om det norske og det internasjonale
skolesamfunnet, om viktige utdanningsreformer og om studentenes egne tanker om hva de har lært i
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Røvik, Kjell Arne Reformideer i norsk skole (8202430151)
Røvik, Kjell Arne Reformideer I Norsk Skole (8202430151)
Pris:452,- kr
Beskrivelse:#br/ #Reformideer i norsk skole handler om ideer om hvordan skoler bør organiseres, ledes og styres, men også
om hvordan den pedagogiske kjernevirksomheten bør utføres.#br/ ##br/ #De fleste samfunnsområder og
organisasjoner, både i Norge og internasjonalt, preges av mange reformideer og høy reformaktivitet.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Mikkelsen, Rolf Atlas for videregående skole (8202395836)
Mikkelsen, Rolf Atlas For Videregående Skole (8202395836)
Pris:397,- kr
Beskrivelse:Atlaset visualiserer geografiske og samfunnsgeografiske temaer og gir en systematisk oversikt over landmassene
på jorda. #br/ ##br/ #Temakartene viser politiske forhold, bosetninger, befolkningsutvikling, miljø,
ressurfordeling, produksjon og annen informasjon som kan presenteres i form av kart. Atlaset er
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Strømsnes, Hilde Matematikk for skolen (8276749844)
Strømsnes, Hilde Matematikk For Skolen (8276749844)
Pris:437,- kr
Beskrivelse:Matematikk er et spennende fag med mange muligheter og et fag som vinner stadig større plass i samfunnet og
forskningen. I skolen utfordrer matematikkfaget både elever, lærere og didaktikere. Denne boka viser hvordan
man kan utvikle gode presentasjonsformer og arbeidsmåter som bygger opp elevens forståelse og
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Theil, Rolf Språk i skolen (8245014613)
Theil, Rolf Språk I Skolen (8245014613)
Pris:367,- kr
Beskrivelse:Veit du at grammar og glamour har eit felles opphav? Eller noko om likskapane og skilnadane i korleis menneske
og sjimpansar kommuniserer? Kva med grunnlaget for ordklassedelinga vår, dei fem fasane i retorikken, eller
dei ulike argumenta for at elevane bør læra seg grammatikk? Ein grunnskulelærar i norsk
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Andenæs, Kristian Retten i skolen (8215026672)
Andenæs, Kristian Retten I Skolen (8215026672)
Pris:365,- kr
Beskrivelse:Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk handler om hvordan profesjonelle yrkesutøvere håndterer
en økt rettsliggjøring av skoleverket.Ved å belyse samspillet mellom rettslig regulering og profesjonelt
skjønn i styring og ledelse av skolen, synliggjør forfatterne hvordan rettslige normer får
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Nielsen, Nina Rønneberg Fra barnehage til skole (8249215176)
Nielsen, Nina Rønneberg Fra Barnehage Til Skole (8249215176)
Pris:409,- kr
Beskrivelse:Å begynne på skolen innebærer en stor overgang, både for barn og foreldre. Kanskje forbindes det å begynne på
skolen først og fremst med å lære å lese og skrive, men det er ofte de små, enkle tingene som kan bli
utfordrende for mange barn: Å ta imot beskjeder, vente på tur, gå på do alene, sitte stille over
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Olsen, Mirjam Harkestad En inkluderende skole? (820242531X)
Olsen, Mirjam Harkestad En Inkluderende Skole? (820242531X)
Pris:324,- kr
Beskrivelse:Å etablere et inkluderende læringsmiljø er en av skolens store utfordringer. «En inkluderende skole?» retter
søkelyset mot to aktuelle ytterpunkter i forståelsen av inkludering: det ideologiske perspektivet og det
erfarte perspektivet. #br/ # #br/ #Boken er todelt, hvor første del analyserer og diskuterer
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Tøssebro, Jan Funksjonshemmete barn i skole og familie (8205444641)
Tøssebro, Jan Funksjonshemmete Barn I Skole Og Familie (8205444641)
Pris:319,- kr
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Postholm, May Britt Elevmangfold i skolen 5-10 (8276348874)
Postholm, May Britt Elevmangfold I Skolen 5-10 (8276348874)
Pris:392,- kr
Beskrivelse:Elevmangfold i skolen 5-10 er skrevet for lærerstudenter som skal få en utdanning tilpasset 5-10 trinn i
skolen. Boken retter oppmerksomheten mot elever i all deres mangfold. Elever i 5-10 trinn opplever overgang
fra barneskole til ungdomsskole og skal bestemme seg for skolegang på videregående nivå. Elevers
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Valdermo, Odd En læringsbevisst skole (8276344690)
Valdermo, Odd En Læringsbevisst Skole (8276344690)
Pris:461,- kr
Beskrivelse:En læringsbevisst skole tar opp tema som åpenbok-vurdering, kartlegging og utvikling av læringsvaner,
mappevurdering, spørsmål om læringsressurs, samspill og samarbeid og læringsklima og læringskultur. Et
gjennomgående tema i boken er å vise hvordan mer læringsbevisste elevnotater, det som kalles læringsboka,
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Riksaasen, Rita Læreren i skolen og samfunnet (8251923565)
Riksaasen, Rita Læreren I Skolen Og Samfunnet (8251923565)
Pris:307,- kr
Beskrivelse:Forfatterne bak denne boka har alle lang fartstid i lærerutdanningen. Gjennom sitt arbeid har de sett et behov
for å videreutvikle studentenes og lærernes innsikt i lærerens mangfoldige oppgaver. Lærerstudentene trenger
å forstå skolens særtrekk som organisasjon, de skal kunne analysere sitt eget yrke og
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Matre, Synnøve Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser (8215020445)
Matre, Synnøve Teorier Om Tekst I Møte Med Skolens Lese- Og Skrivepraksiser (8215020445)
Pris:382,- kr
Beskrivelse:På mange måter kan man se denne boken som en verktøykasse: Den inneholder ulike teorier og begreper en kan
bruke til å tenke med, til å utvide egne faglige perspektiver og til å åpne opp tekster for nye lesninger og
tolkninger. En sentral målgruppe for boka er studenter i morsmålsdidaktikk, fra grunnutdanning
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Fjørtoft, Henning Vurderingskompetanse i skolen (8215025889)
Fjørtoft, Henning Vurderingskompetanse I Skolen (8215025889)
Pris:325,- kr
Beskrivelse:Vurdering kan både forsterke og forstyrre læring, og god vurderingskompetanse er viktig i alle fagene i
skolen. Med utgangspunkt i den nasjonale satsningen «Vurdering for læring» viser Vurderingskompetanse i skolen
hvordan:#br/ #* man kan utvikle forståelsen av vurdering i skolen #br/ #* man kan lede
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Lillejord, Sølvi Ledelse i en lærende skole (8215001408)
Lillejord, Sølvi Ledelse I En Lærende Skole (8215001408)
Pris:325,- kr
Beskrivelse:Boka belyser hvordan skolene kan bli lærende organisasjoner på egne premisser, samtidig som de vurderes etter
eksterne mål og standarder. Den tar til orde for at det er mulig å vitalisere skoler ved å rette
oppmerksomheten mot læring i vid forstand, både elevenes, lærernes, skoleledernes og organisasjonenes
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Mouhleb, Naima Flerspråklighet i skolen (8215011969)
Mouhleb, Naima Flerspråklighet I Skolen (8215011969)
Pris:348,- kr
Beskrivelse:Hva er flerspråklighet? Hvilken plass har elevenes flerspråklighet i skolen?#br/ #Hvilke ressurser finnes for
flerspråklig opplæring? Hvilke roller har tospråklige lærere i skolen?#br/ #Flerspråklighet i skolen er en
innholdsrik bok for lærerstudenter, alle som arbeider med elever fra språklige minoriteter og
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Jortveit, Maryann Inkludering av minoritetsspråklige elever i skolen (828314118X)
Jortveit, Maryann Inkludering Av Minoritetsspråklige Elever I Skolen (828314118X)
Pris:349,- kr
Beskrivelse:Hvordan er det å være lærer i en mangfoldig skole? Samtaler med lærere og vurdering av offentlige dokumenter
viser at det er behov for mer kunnskap omkring opplæring av minoritetselever. Mange lærere arbeider for å få
et godt sosialt klima, og de legger vekt på at elevene skal trives, men strever med å legge
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Arneberg, Per Samtalen i skolen (8204094248)
Arneberg, Per Samtalen I Skolen (8204094248)
Pris:341,- kr
Beskrivelse:Samtalen i skolen tar for seg de ulike samtalene som føres i dagens skole, både den planlagte og formelle
samtalen og den uformelle, ikke-planlagte samtalen mellom kolleger, mellom elevene og lærere og elever
imellom. Boka er skrevet for lærere i grunnskolen og den videregående skolen. I tillegg er den
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Fallmyr, Øyvind Følelseshåndtering og relasjonsbygging i skolen (8215028209)
Fallmyr, Øyvind Følelseshåndtering Og Relasjonsbygging I Skolen (8215028209)
Pris:399,- kr
Beskrivelse:En god lærer-elevrelasjon er et viktig fundament for læring og mellommenneskelig problemløsning. Grunnlaget
for å etablere og vedlikeholde gode relasjoner er å forstå og håndtere egne og andres følelser. Denne boken
handler om å gjøre følelseshåndtering til en kjernekompetanse hos pedagoger. God
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Langfeldt, Gjert Ansvarlighet i skolen (8202280079)
Langfeldt, Gjert Ansvarlighet I Skolen (8202280079)
Pris:418,- kr
Beskrivelse:Statsminister Stoltenberg sa i sin nyttårstale for 2008 at 'Lærerne skal få et klart ansvar for hva elevene
lærer i skolen'. Grunnskoleelevenes stadig dårligere gjennomsnittsprestasjon i PISA-målinger har utløst et
skred av medieoppslag om skolens påståtte kvalitetsproblem, og politikernes svar på problemet
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Spernes, Kari Den flerkulturelle skolen i bevegelse (8205456321)
Spernes, Kari Den Flerkulturelle Skolen I Bevegelse (8205456321)
Pris:484,- kr
Beskrivelse:Boka gir et grunnlag for å møte kulturelt mangfold i skolen med trygghet og profesjonalitet. Hvordan kan du
som lærer forstå og på en anerkjennende måte møte elever og foreldre med ulik kulturell bakgrunn?? Hvordan kan
du legge til rette for at alle elevene i klassen skal oppleve likeverd?? Hva gjør du for at
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Fevolden, Trond Kvalitetsarbeid i skolen (8215008097)
Fevolden, Trond Kvalitetsarbeid I Skolen (8215008097)
Pris:341,- kr
Beskrivelse:Boken omhandler de pågående skolereformer og det nasjonale systemet for kvalitetsvurdering. Forfatterne
drøfter i boken at skolene, samtidig som de prioriterer bedre læringsutbytte, også skal utdanne elever til å
fungere i et moderne kunnskapssamfunn. Målgruppen er lærerstudenter, skoleledere, lærere og alle
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Vedøy, Gunn Ledelse i og av flerkulturelle skoler (8215020038)
Vedøy, Gunn Ledelse I Og Av Flerkulturelle Skoler (8215020038)
Pris:349,- kr
Beskrivelse: Hvordan håndteres det økte mangfoldet i norsk skole? #br/ #- Hvilke verdier legges til grunn for valg og
prioriteringer? #br/ #- Hvordan lede i en flerkulturell skole der alle skal leve og lære sammen? #br/ #Norske
skoler blir stadig mer mangfoldige og flerkulturelle. Dette mangfoldet møtes på forskjellige
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Olvik, Lise Språksprell i skolen (8205334544)
Olvik, Lise Språksprell I Skolen (8205334544)
Pris:753,- kr
Beskrivelse:Språksprell i skolen er et pedagogisk tilbud som kan brukes i leseopplæringen i 1. klasse og parallelt med
selve bokstavinnlæringen. En forberedende leseopplæring gjennom lek. Språksprell i skolen er et pedagogisk
tilbud som kan brukes i oppstarten i 1. klasse, og parallelt med selve bokstavinnlæringen.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Skaalvik, Einar M. Skolen som arbeidsplass (821502114X)
Skaalvik, Einar M. Skolen Som Arbeidsplass (821502114X)
Pris:341,- kr
Beskrivelse:Hvordan er det å være lærer? Hvilke utfordringer møter lærerne i sitt daglige arbeid? Hvordan takler lærerne
disse utfordringene?Forskning viser at mange lærere trives godt i arbeidet og opplever det som stimulerende og
meningsfylt. Samtidig viser forskningen at læreryrket kan være stressende og
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Tøssebro, Jan Funksjonshemmete barn i skole og familie (8205358583)
Tøssebro, Jan Funksjonshemmete Barn I Skole Og Familie (8205358583)
Pris:399,- kr
Beskrivelse:Denne boka handler om barn med funksjonsnedsettelser, barnas og familienes hverdagsliv. Den analyserer hvordan
dagens politiske idealer om inkludering og normalisering treffer bakken når barna begynner på
skolen.Forfatterne tar opp spørsmål knyttet til barnas samspill med jevnaldrene, sosialt miljø,
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Lund, Anne Bonnevie Mangfold gjennom anerkjennelse og inkludering i skolen (8205493928)
Lund, Anne Bonnevie Mangfold Gjennom Anerkjennelse Og Inkludering I Skolen (8205493928)
Pris:379,- kr
Beskrivelse:Hva betyr det egentlig at norsk skole er en mangfoldsskole og hvordan kan mangfoldsskolene organiseres slik at
elevene opplever anerkjennelse og mestring? #br/ # #br/ #Utgangspunktet for Mangfold gjennom anerkjennelse og
inkludering i skolen er en inkluderende mangfoldspraksis som innebærer at skolen
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Eriksen, Ingunn Marie De andres skole (8205498350)
Eriksen, Ingunn Marie De Andres Skole (8205498350)
Pris:349,- kr
Beskrivelse:Når får etnisitet betydning i skolen? Hva har etnisitet å si for opplevelsen av tilhørighet for ungdom i en
flerkulturell skole?#br/ ##br/ #Denne boka utforsker disse generelle prosessene gjennom en nærstudie av
ungdommer i en klasse på videregående skole. En stadig mer kulturelt kompleks skolehverdag gjør det
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Møller, Jorunn Lederidentiteter i skolen (8215002870)
Møller, Jorunn Lederidentiteter I Skolen (8215002870)
Pris:382,- kr
Beskrivelse:Forfatteren har intervjuet rektorer som er i ulike karrierefaser, og som arbeider som skoleledere i fire
forskjellige land. Rektorene forteller hva som gjør jobben meningsfull, spennende og utfordrende, og hva som
har betydning for hvordan de opplever seg selv som ledere. Forfatteren viser hvordan de
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Engh, Roar Vurdering for læring i skolen (8276349455)
Engh, Roar Vurdering For Læring I Skolen (8276349455)
Pris:333,- kr
Beskrivelse:Vurdering for læring i skolen viser hvordan vurdering integrert i daglig undervisning kan bidra til å øke
elevenes trivsel, motivasjon og læringsutbytte. Boka baserer seg på internasjonal forskning og norske læreres
erfaring med vurdering for læring. Den gir retningslinjer for hvordan lærere kan arbeide med
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Wittek, Line Skolens undervisning (8202322405)
Wittek, Line Skolens Undervisning (8202322405)
Pris:341,- kr
Beskrivelse:Hvordan kan undervisning på best mulig måte støtte faglige læreprosesser? Denne boka handler om forholdet
mellom undervisning og læring. Skolens undervisning danner unike møtepunkter for historiske, kulturelle og
individuelle læreprosesser, der dyktige, kunnskapsrike og tydelige lærere er de viktigste
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Postholm, May Britt Ledelse og læring i skolen (8215023622)
Postholm, May Britt Ledelse Og Læring I Skolen (8215023622)
Pris:317,- kr
Beskrivelse:Ledelse i skolen handler både om hvordan rektor skal lede kollegiet og hvordan læreren skal lede klassen.#br/
#Del 1 i boka handler om skoleledelse og består av tre kapitler om hvordan ledelse i skolen kan bidra til
læring for alle i skolen. Bokas del 2 handler om klasseledelse og presenterer fire kapitler som
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Dahlin, Liv Klakegg Teknologi og design i skolen (8202383455)
Dahlin, Liv Klakegg Teknologi Og Design I Skolen (8202383455)
Pris:333,- kr
Beskrivelse:Mange undervisningopplegg har blitt gjennomført innen teknologi og design i skolen. Det eksisterer et behov
for å samle erfaringer og refleksjoner som har blitt gjort i forhold til disse. #br/ #Denne boken bygger på
prosjekter som har blitt prøvd ut i skolen eller på kurs for lærere. Boken har tydelig
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Fuglestad, Otto Laurits Ledelse i anerkjente skoler (8215008267)
Fuglestad, Otto Laurits Ledelse I Anerkjente Skoler (8215008267)
Pris:365,- kr
Beskrivelse:Boka tar for seg skoleledelse som aktivitet i anerkjente skoler. Her presenteres ny forskning om skoleledelse
slik den manifesterer seg ved noen utvalgte norske demonstrasjonsskoler. Den norske studien inngår i en
internasjonal komparativ studie, Successful School Leadership Project, hvor hensikten har vært å
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Postholm, May Britt Kunnskap for en bedre skole (8245021873)
Postholm, May Britt Kunnskap For En Bedre Skole (8245021873)
Pris:329,- kr
Beskrivelse:Fra 2012 har det pågått en storstilt satsing på etter- og videreutdanning i Norge. Formålet med satsingen har
vært å styrke elevens læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å øke læreres og skolelederes kompetanse.
Den nasjonale rektorutdanningen ble videreført som en del av strategien Kompetanse for
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Befring, Edvard Skolen for barnas beste (8252179061)
Befring, Edvard Skolen For Barnas Beste (8252179061)
Pris:311,- kr
Beskrivelse:Ny revidert utgåve av grunnbok i sentrale pedagogiske emne. Boka tek for seg ulike perspektiv på læring,
oppvekst og utvikling i barne- og ungdomsalderen, etikk, pedagogisk idéhistorie og teori. På bakgrunn av dette
presenterer forfattaren teorien om ein forløysande pedagogikk. Teorien er inspirert av eit
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

John M. Winslade Narrativ vejledning i skolen (8777065115)
John M. Winslade Narrativ Vejledning I Skolen (8777065115)
Pris:320,- kr
Beskrivelse:Med udgangspunkt i den narrative vejledning fremlægger bogen casebeskrivelser, retningslinjer og
eksempler på vejledningspraksis, der sigter på at hjælpe eleverne med at fortælle
historier, som genfortæller deres person og deres muligheder. Bogen
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Postholm, May Britt Elevmangfold i skolen 1-7 (8276348866)
Postholm, May Britt Elevmangfold I Skolen 1-7 (8276348866)
Pris:367,- kr
Beskrivelse:Elevmangfold i skolen 1-7 er skrevet for lærerstudenter som skal få en utdanning tilpasset 1-7 trinn i skolen.
Boken retter oppmerksomheten mot elever i all deres mangfold. Elever i 1-7 trinn opplever overgang fra
barnehage til skole og fra barneskole til ungdomsskole. De skal lære å være elever samtidig som
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Skaalvik, Einar M. Skolen som læringsarena (8215022030)
Skaalvik, Einar M. Skolen Som Læringsarena (8215022030)
Pris:335,- kr
Beskrivelse:Boka viser hvordan læringsmiljøet må legge til rette for å styrke elevenes læring, selvoppfatning og
motivasjon. Noe av den viktigste læringen som skjer i skolen, er det elevene lærer om seg selv. Det kan ha
betydning for deres motivasjon, innsats, bruk av læringsstrategier og senere utdanningsvalg. Boka tar
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Buli-Holmberg, Jorun Likeverdig og tilpasset opplæring i en skole for alle (8215025781)
Buli-Holmberg, Jorun Likeverdig Og Tilpasset Opplæring I En Skole For Alle (8215025781)
Pris:335,- kr
Beskrivelse:Alle elever har krav på en likeverdig og tilpasset opplæring. Dette forutsetter at lærere og skoleledere vet
hva en slik opplæring er og hvordan den må tilrettelegges. Denne boka gir en grundig innføring i de ulike
sidene ved likeverdig og tilpasset opplæring slik den er beskrevet i stortingsmeldinger og
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Gitz-Johansen, Thomas Den multikulturelle skole - integration og sortering (8778673003)
Gitz-Johansen, Thomas Den Multikulturelle Skole - Integration Og Sortering (8778673003)
Pris:318,- kr
Beskrivelse:En undersøgelse af de etniske minoriteters betingelser i folkeskolen set i et sociologisk og kulturteoretisk
perspektiv fra hverdagen på to flerkulturelle folkeskoler
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Gitte Haslebo Relationsudvikling i skolen (8777069102)
Gitte Haslebo Relationsudvikling I Skolen (8777069102)
Pris:350,- kr
Beskrivelse:Hvordan kan skolens professionelle håndtere de udfordringer, de møder i hverdagen: Ballade i
timerne, mobning, konflikter mellem elever og mellem lærere og elever, det vanskelige samarbejde mellem
skole og kritiske forældre samt besværlige forandringer? Bogen viser
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Gjerloff, Anne Katrine Da Skolen Blev Sin Egen: 1920-1970 (8771241361)
Gjerloff, Anne Katrine Da Skolen Blev Sin Egen: 1920-1970 (8771241361)
Pris:345,- kr
Beskrivelse:Da skolen blev sin egen. 1920-1970 handler om en tid, hvor folkeskolen blev den fAelles skole for langt de
fleste born, og hvor stadig flere elever fortsatte deres skolegang efter 7. klasse. Nye reformpAedagogiske
ideer om en skole med barnet i centrum og en mindre autoritAer lAererrolle tonede frem i skyggen
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Sørensen, Hanne Mouritsen & Vivi Solveig Yoga i skolen (879995480X)
Sørensen, Hanne Mouritsen & Vivi Solveig Yoga I Skolen (879995480X)
Pris:524,- kr
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Larsen, Christian Da Skolen Tog Form: 1780-1850 (8771241019)
Larsen, Christian Da Skolen Tog Form: 1780-1850 (8771241019)
Pris:368,- kr
Beskrivelse:Da skolen tog form. 1780-1850 handler om en periode, hvor skolen kom til at fylde mere i de fleste bns liv.
Allerede fra 1780'erne blev der igangsat skoleforsog pa nogle af landets storste godser, og med anordningerne
af 1814 blev undervisningspligten lagt i fastere rammer i det store og sammensatte rige.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Hauge, An-Magritt Den felleskulturelle skolen (8215023169)
Hauge, An-Magritt Den Felleskulturelle Skolen (8215023169)
Pris:367,- kr
Beskrivelse:Forfatteren beskriver hvordan det flerkulturelle perspektivet blir en selvfølgelig del av lærernes pedagogiske
og didaktiske arbeid. Internasjonalisering av opplæringen, antirasistisk arbeid og samarbeid mellom skole og
hjem, er områder som blir tatt opp spesielt. Boka tar også opp den tospråklige opplæringen
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Kirkeby, Inge Mette Skolen finder sted (8756312806)
Kirkeby, Inge Mette Skolen Finder Sted (8756312806)
Pris:321,- kr
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Gjerloff, Anne Katrine Da Skolen Blev SAT I System: 1850-1920 (8771240683)
Gjerloff, Anne Katrine Da Skolen Blev SAT I System: 1850-1920 (8771240683)
Pris:368,- kr
Beskrivelse:Da skolen blev sat i system. 1850-1920 handler om en brydningstid, hvor der gradvist kom mere statslig kontrol
med skolerne, men hvor det nye demokrati samtidig gav lokale beslutningstagere storre indflydelse. Med den
kraftige befolkningstilvAekst skulle der skaffes undervisning til stadig flere born, isAer i
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Pihl, Joron Etnisk mangfold i skolen (8215015980)
Pihl, Joron Etnisk Mangfold I Skolen (8215015980)
Pris:341,- kr
Beskrivelse:Boken gir et innsyn i hvordan normalitet og avvik blir skap i en flerkulturell pedagogisk situasjon, og
forfatteren retter et kritisk blikk mot sakkyndige utredninger av minoritetselever. Hvordan håndteres etnisk
mangfold i skolen? Hva er bakgrunnen for at det er så mange minoritetselever som får
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Storaas, Thorleif Oslo-skolens historie på 1900-tallet (8202331706)
Storaas, Thorleif Oslo-skolens Historie På 1900-tallet (8202331706)
Pris:422,- kr
Beskrivelse:Oslo-skolens historie på 1900-tallet er den første omfattende beskrivelsen av hovedstadens skole i et hundreår
hvor det skjer store forandringer i samfunnet og skolen. Forfatteren redegjør grundig for de
beslutningsprosessene og vedtakene, både på nasjonalt og kommunalt nivå, som har skapt denne utviklingen,
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Solem, Hanne Rett eller galt på skolen (8249216873)
Solem, Hanne Rett Eller Galt På Skolen (8249216873)
Pris:314,- kr
Beskrivelse:Hvordan oppfører man seg på skolen? Hva er rett og hva er galt?
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Gjelsten, Gudmund Skole og media (8245003158)
Gjelsten, Gudmund Skole Og Media (8245003158)
Pris:313,- kr
Beskrivelse:Formell og systematisk læring skjer gjennom undervisning i skolen. Skolen gir elevene kunnskap, verdier og
livstolkning i samsvar med et fastlagt pensum som er lovbestemt. Læring skjer også gjennom uformell påvirkning
utenom skolen, og ikke minst gjennom media. Media sin «parallelle skole» er dominert av
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Per Schultz Jørgensen Relationer i skolen (8778421780)
Per Schultz Jørgensen Relationer I Skolen (8778421780)
Pris:319,- kr
Beskrivelse:Der har i de senere år været en stigende interesse for relationer og relationstænkning i pædagogiske
sammenhænge. Artiklerne sætter fokus på en række centrale temaer, herunder relationers betydning for
lærerrollen, lærerens kompetencer og relationelle perspektiver på læring. Der inddrages
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Angelo, Elin Ledelse for læring i mulighetenes skole (8202482453)
Angelo, Elin Ledelse For Læring I Mulighetenes Skole (8202482453)
Pris:341,- kr
Beskrivelse:#br/ #Denne boken handler om ledelse for læring i mulighetenes skole. Det betyr ledelse for læring i en skole
som særlig fokuserer på mulighetene for den enkelte elev og for fellesskapene, og for en mangfoldig og
meningsfull kunnskapsutvikling.#br/ ##br/ ##br/ #Forfatterne vektlegger særlig spenningsforholdet
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Postholm, May-Britt Lærere i skolen som organisasjon (8276348831)
Postholm, May-Britt Lærere I Skolen Som Organisasjon (8276348831)
Pris:343,- kr
Beskrivelse:Lærere i skolen som organisasjon drøfter hvordan organisasjonen legger rammer for lærernes virksomhet og
hvilke muligheter som skapes for å realisere skolens målsettinger. Tema i boken er skolens historiske
utvikling, skolens organisering, kollegasamarbeid, læreres profesjonelle utvikling i skolen,
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Alberti-Espenes, Jostein Krenkelse i skolen - mobbingens bakteppe (8205419043)
Alberti-Espenes, Jostein Krenkelse I Skolen - Mobbingens Bakteppe (8205419043)
Pris:351,- kr
Beskrivelse:I mange år har mobbing i skolen fått stor oppmerksomhet. Likevel, tross mobbeforskning og antimobbeprogrammer,
avtar ikke problemet. #br/ ##br/ #I denne boka anbefaler Jostein Alberti-Espenes skolene å legge
vekkantimobbeprogrammene og i stedet satse på den eksisterende pedagogiskekompetansen i skolene.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Berge, Kjell Lars Demokratisk medborgerskap i skolen (8245012726)
Berge, Kjell Lars Demokratisk Medborgerskap I Skolen (8245012726)
Pris:327,- kr
Beskrivelse:I 2011 ble betydningen av demokratisk oppdragelse synliggjort gjennom to hendelser. Den første handler om
tragedien som rammet Norge da en høyreekstremist angrep en demokratisk politisk ungdomsorganisasjon 22. juli.
Den andre hendelsen er arbeidet med Ungdommens maktutredning som konkluderte med å foreslå
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Therkel Stræde En skole i vold (8702111578)
Therkel Stræde En Skole I Vold (8702111578)
Pris:324,- kr
Beskrivelse:Danskere, som i 1942 og 1943 meldte sig til det nazistiske Frikorps Danmark, kom først til
rekrutuddannelse, derefter til fronten. Rekruttiden tilbragte de i ´Waldlager´, en
SS-militærbase i Bobruisk (Hviderusland). Her blev de oplært til at kæmpe i Henrich Himmlers
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Ogden, Terje Sosial kompetanse og problematferd i skolen (8205456682)
Ogden, Terje Sosial Kompetanse Og Problematferd I Skolen (8205456682)
Pris:380,- kr
Beskrivelse:Hva er atferdsproblemer og sosial kompetanse blant barn og unge? Hvilke muligheter har man i arbeidet med å
skape et godt læringsmiljø for alle elever - også de vanskeligste? Denne boka kombinerer et problem- og
ressursorientert perspektiv for å forklare hvordan barn og unges sosiale tilpasning påvirkes av
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Spernes, Kari Den flerkulturelle skolen i bevegelse (8205422591)
Spernes, Kari Den Flerkulturelle Skolen I Bevegelse (8205422591)
Pris:359,- kr
Beskrivelse:Boka gir et grunnlag for å møte kulturelt mangfold i skolen med trygghet og profesjonalitet.#br/ ##br/ #?
Hvordan kan du som lærer forstå og på en anerkjennende måte møte elever og foreldre med ulik kulturell
bakgrunn?? Hvordan kan du legge til rette for at alle elevene i klassen skal oppleve likeverd?? Hva
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Giæver, Tonje Hilde Digital praksis i skolen (8205458154)
Giæver, Tonje Hilde Digital Praksis I Skolen (8205458154)
Pris:401,- kr
Beskrivelse:Den digitale utviklingen stiller skolen overfor andre muligheter og utfordringer enn tidligere.#br/ ##br/
#Norske skoler har gjennomgående bra med datautstyr. Denne boka retter fokus mot hvordan dette utstyret kan
nyttes for å fremme utvikling og læring hos elevene.#br/ #Artiklene er basert på erfaringer fra
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Aas, Marit Ledelse i fremtidens skole (8245020168)
Aas, Marit Ledelse I Fremtidens Skole (8245020168)
Pris:449,- kr
Beskrivelse:Ledelse i fremtidens skole handler om skoleledelse i det 21. århundre, slik det blant annet er konkretisert i
Ludvigsen-utvalgets innstilling (Stortingsmelding nr. 28 2015 2016). Nyere forskning viser at dagens og
morgendagens rektorer må utforme en skole som både vektlegger elevenes dybdelæring og som
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Fant du ikke det du letet etter?
Søk her:E-post:
Relaterte søk:
Skolen | Skole | Sins | Ledelse | Deadly | Seven | Postholm | May | Britt | Anne
Utrolig
Billig
Iphone salg

Brukertestet
Iphone 5 Iphone 5

Anbefales
Best i Test
Testvinner