4m.no info på TYSK-NORSK. [ tysk-norsk ] [ Massasje i Oslo ]

- Søkemotoren for priser

Få gode GAVETIPS! | Bra tilbud på joggesko

 
Søk her:

Eksempel: Swix
 


Hustad, Tom Stor tysk-norsk ordbok (824501057X)
Hustad, Tom Stor Tysk-norsk Ordbok (824501057X)
Pris:743,- kr
Beskrivelse:Dette er den fyldigste tysk-norske ordboken som har kommet ut i Norge, og samtidig den største siden Jakob
Sverdrups Tysk-norsk ordbok i to bind fra midten av 1930-årene. Siden den gang har både norsk og tysk
gjennomgått enorme forandringer, og dette har ført til et sterkt behov for en større ordbok som
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1


Stor tysk-norsk ordbok
Stor Tysk-norsk Ordbok
Pris:730,- kr
Beskrivelse:Dette er den fyldigste tysk-norske ordboken som har kommet ut i Norge, og samtidig den største siden Jakob
Sverdrups Tysk-norsk ordbok i to bind fra midten av 1930-årene. Siden den gang har både norsk og tysk
gjennomgått enorme forandringer, og dette har ført til et sterkt behov for en større ordbok som
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Tom Hustad Stor tysk-norsk ordbok
Tom Hustad Stor Tysk-norsk Ordbok
Pris:859,- kr
Beskrivelse:Dette er den fyldigste tysk-norske ordboken som har kommet ut i Norge, og samtidig den største siden Jakob
Sverdrups Tysk-norsk ordbok i to bind fra midten av 1930-årene. Siden den gang har både norsk og tysk
gjennomgått enorme forandringer, og dette har ført til et sterkt behov for en større ordbok som
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Simonnæs, Ingrid Norsk-tysk juridisk ordbok (8276740189)
Simonnæs, Ingrid Norsk-tysk Juridisk Ordbok (8276740189)
Pris:475,- kr
Beskrivelse:Se Norsk tysk juridisk ordbok
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Hustad, Tom Stor norsk-tysk ordbok (8257320536)
Hustad, Tom Stor Norsk-tysk Ordbok (8257320536)
Pris:565,- kr
Beskrivelse:De godt og vel 65 000 oppslagsordene i denne ordboken er på moderat bokmål. Istedenfor henimot 20 000 nynorske
stikkord er det kommet til ca. 10 000 av de nyordene som det norske språket er beriket med de siste 15 årene.
Det er med ca. 180 000 oversettelser av oppslagsordene, ca. 80 000 norske eksempler og
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Mini visuell ordbok - norsk/tysk
Mini Visuell Ordbok - Norsk/tysk
Pris:195,- kr
Beskrivelse:5000 illustrasjoner i farger, 27 000 oppslagsord med direkte henvisning til illustrasjonene Mini visuell
ordbok er en gullgruve for alle språkelskere. Boken er tematisk bygd opp, med i alt 5000 fargerike
illustrasjoner, og hver illustrasjon er beskrevet i detalj. Boken er tospråklig og retter seg mot den som
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Ingrid Simonnæs Norsk-tysk juridisk ordbok
Ingrid Simonnæs Norsk-tysk Juridisk Ordbok
Pris:440,- kr
Beskrivelse:Se Norsk tysk juridisk ordbok
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Tom Hustad Stor norsk-tysk ordbok
Tom Hustad Stor Norsk-tysk Ordbok
Pris:523,- kr
Beskrivelse:De godt og vel 65 000 oppslagsordene i denne ordboken er på moderat bokmål. Istedenfor henimot 20 000 nynorske
stikkord er det kommet til ca. 10 000 av de nyordene som det norske språket er beriket med de siste 15 årene.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Gerda Moter Erichsen Norske og tyske antonymer
Gerda Moter Erichsen Norske Og Tyske Antonymer
Pris:319,- kr
Beskrivelse:Ord som har motsatt eller kontrasterende betydning kalles antonymer. Slike ordpar strukturerer et språk, og er
nyttig å kjenne både på morsmålet og når man tilegner seg et fremmedspråk. Boken er et nyttig hjelpemiddel for
alle som lærer norsk eller tysk, eller arbeider med norske og tyske tekster.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Ingebjørg Dolve Her bor vi Norsk-tysk ordliste
Ingebjørg Dolve Her Bor Vi Norsk-tysk Ordliste
Pris:140,- kr
Beskrivelse:Ordliste med ordforråd til kapitlene i Her bor vi 1 og Her bor vi 2.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Elisabeth Ellingsen På vei Norsk-tysk ordliste (2018)
Elisabeth Ellingsen På Vei Norsk-tysk Ordliste (2018)
Pris:145,- kr
Beskrivelse:Ordlisten inneholder ord og uttrykk fra tekstene i På vei Tekstbok (2018).Ordlisten består av to deler og er
lett å finne fram i: Del 1 inneholder ord og uttrykk i alle kapitlene i På vei tekstbok, med oversettelser.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1


Elisabeth Ellingsen På vei Norsk-tysk ordliste (2012)
Elisabeth Ellingsen På Vei Norsk-tysk Ordliste (2012)
Pris:150,- kr
Beskrivelse:Ordlisten inneholder ord og uttrykk fra tektsene i tekstboken På vei (2012). Ordlisten er delt inn i to deler:
Del 1 inneholder ord og uttrykk fra hvert kapittel i tekstboken. Ordene kommer i samme rekkefølge som de
kommer i tekstene.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Elisabeth Ellingsen Stein på stein Norsk-tysk ordliste (2014)
Elisabeth Ellingsen Stein På Stein Norsk-tysk Ordliste (2014)
Pris:150,- kr
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Dommernes krig - den tyske okkupasjonen 1940-1945 og den norske rettsstaten
Dommernes Krig - Den Tyske Okkupasjonen 1940-1945 Og Den Norske Rettsstaten
Pris:339,- kr
Beskrivelse:Klarte domstoler og dommere å bevare sin uavhengighet under andre verdenskrig? Hvilken betydning fikk Nasjonal
Samlings rettssyn? Hvordan foregikk det politiske presset mot domstolene og nazifiseringen av rettsvesenet?
Kunne dommerne opponere? I desember 1940 la dommerne i Høyesterett kollektivt ned sine verv
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

De motvillige germanerne - norske studenter i tysk fangenskap 1943-1945
De Motvillige Germanerne - Norske Studenter I Tysk Fangenskap 1943-1945
Pris:339,- kr
Beskrivelse:De motvillige germanerne begynner 30. november 1943 da en rasende Terboven slo til mot Universitetet i Oslo og
arresterte om lag 1200 studenter. 644 av disse ble sendt til Tyskland for å gjøres til gode
nasjonalsosialister, nesten halvparten til en utdanningsleir for frivillige SS-soldater, resten til
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Danske tilstander, norske tilstander - forskjeller og likheter under tysk okkupasjon 1940-45
Danske Tilstander, Norske Tilstander - Forskjeller Og Likheter Under Tysk Okkupasjon 1940-45
Pris:288,- kr
Beskrivelse:.Danske tilstander. og .Norske Tilstander. var holdepunkter når dansker og nordmenn under annen verdenskrig
sammenlignet sin situasjon med forholdene i andre okkuperte land.På mange måter kunne det ha gått i Danmark
som det gikk i Norge, og i Norge som det gikk i Danmark. I Danmark ga man den 9. april raskt
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Roy G. Tveit Å lære norsk når polsk og tysk er morsmålet
Roy G. Tveit Å Lære Norsk Når Polsk Og Tysk Er Morsmålet
Pris:172,- kr
Beskrivelse:Er eit andrespråk like vanskeleg å tileigne seg uansett kva morsmål innlæraren har, eller er det slik at
strukturlikskapar mellom morsmålet og målspråket spelar ei rolle? Kan morsmålet til innlæraren påverke tempoet
i tileigningsprosessen, og kan morsmålet ha noko å seie for kor dugande ein innlærar til slutt
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Paulsen, Gerd Tysk blå ordbok (825732258X)
Paulsen, Gerd Tysk Blå Ordbok (825732258X)
Pris:569,- kr
Beskrivelse:Tysk blå ordbok er en moderne og brukervennlig ordbok med et rikt utvalg av nye ord, tidsriktige eksempler og
faste uttrykk. Denne utgaven er utvidet med 4000 nye oppslagsord, og ordboken er den mest omfattende
tysk-norske / norsk-tyske ordbok på markedet. Den er et nyttig redskap for dagens brukere av
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Kristiansen, Tom Tysk trussel mot Norge? (8245006742)
Kristiansen, Tom Tysk Trussel Mot Norge? (8245006742)
Pris:414,- kr
Beskrivelse:Denne boken tar for seg den norske forsvarsledelsens sikkerhetspolitiske og strategiske analyser og de
forslagene til militære tiltak den forela regjering og storting i årene forut for det tyske angrepet 9. april
1940. De nye utfordringene knyttet til nøytraliteten stilte Forsvaret i en svært vanskelig
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Fosser, Per Einar Tysk ordbok (828211135X)
Fosser, Per Einar Tysk Ordbok (828211135X)
Pris:380,- kr
Beskrivelse:Tysk ordbok er en unik kombinasjon av ordbok og tradisjonell dictionary. I tillegg til oversettelse av
oppslagsordet gis forklarende eksempler både på tysk og norsk, slik at en norsktalende lærer tysk og omvendt.
Ordboken er egnet for elever i ungdomsskole og videregående skole, men passer også for alle som
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Erichsen, Gerda Moter Tyske synonymer (8276747612)
Erichsen, Gerda Moter Tyske Synonymer (8276747612)
Pris:371,- kr
Beskrivelse:Ord som har samme eller nesten samme betydning, kalles synonymer. I denne boken er det samlet ca. 14 000 tyske
synonymer med sin norske oversettelse. Det norske møte kan f.eks. oversettes med die Konferenz, die
Besprechung, die Tagung, die Sitzung, der Kongress, die Versammlung, das Treffen, das Symposium.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Tysk lommeordbok - Deutsch-Norwegisch, Norwegisch-Deutsch
Tysk Lommeordbok - Deutsch-Norwegisch, Norwegisch-Deutsch
Pris:186,- kr
Beskrivelse:Tysk lommeordbok inneholder ca. 38 000 oppslagsord fordelt på en tysk-norsk og norsk-tysk ordbokdel.
Lommeordboken er god å ha for hånden når du er på reise i Tyskland, Østerrike eller Sveits, eller når du
simpelthen har behov for raskt å slå opp et ord. 6. utgave har med mange nyere ord fra dagligliv,
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Radioagentene i Trøndelag - overvåkingen som lammet den tyske nordflåten
Radioagentene I Trøndelag - Overvåkingen Som Lammet Den Tyske Nordflåten
Pris:356,- kr
Beskrivelse:Overvåkingen av den tyske marinens stolthet "Tirpitz" og de andre fartøyene i nordflåten ble utført av unge
norske patrioter, med livet som innsats. Teknologi- og radiointeresserte studenter ved NTH i Trondheim i
samarbeid med lokale patrioter rundt om i Trøndelagsbygdene, holdt London kontinuerlig informert
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Tysk trussel mot Norge? - forsvarsledelse, trusselvurderinger og militære tiltak før 1940
Tysk Trussel Mot Norge? - Forsvarsledelse, Trusselvurderinger Og Militære Tiltak Før 1940
Pris:407,- kr
Beskrivelse:Denne boken tar for seg den norske forsvarsledelsens sikkerhetspolitiske og strategiske analyser og de
forslagene til militære tiltak den forela regjering og storting i årene forut for det tyske angrepet 9. april
1940. De nye utfordringene knyttet til nøytraliteten stilte Forsvaret i en svært vanskelig
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Gerda Moter Erichsen Tyske synonymer
Gerda Moter Erichsen Tyske Synonymer
Pris:429,- kr
Beskrivelse:Ord som har samme eller nesten samme betydning, kalles synonymer. I denne boken er det samlet ca. 14 000 tyske
synonymer med sin norske oversettelse. Det norske møte kan f.eks. oversettes med die Konferenz, die
Besprechung, die Tagung, die Sitzung, der Kongress, die Versammlung, das Treffen, das Symposium.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Øyvind Foss Den tyske høsten 1977
Øyvind Foss Den Tyske Høsten 1977
Pris:179,- kr
Beskrivelse:Øyvind Foss, født 1934 i KRISTIANSAND, er en norsk/ tysk dr. theol og professor i diakonivitenskap fra
Universitetet i Heidelberg, - har vært prest i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland. Han var frilans journalist
i Berlin i 1965/ 68 og støttet studentopprørets oppgjør med nazismen.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Illustrert tysk ordbok
Illustrert Tysk Ordbok
Pris:184,- kr
Beskrivelse:Denne boken inneholder ca. 1000 tyske oppslagsord, enkle eksempelsetninger, illustrasjoner fra barns hverdag,
en oversiktlig norsk-tysk ordliste bak i boken, tekstrammer med språklige og kulturelle fakta, og oppgaver.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Gerd Paulsen Tysk blå ordbok
Gerd Paulsen Tysk Blå Ordbok
Pris:569,- kr
Beskrivelse:Tysk blå ordbok er en moderne og brukervennlig ordbok med et rikt utvalg av nye ord, tidsriktige eksempler og
faste uttrykk. Denne utgaven er utvidet med 4000 nye oppslagsord, og ordboken er den mest omfattende
tysk-norske / norsk-tyske ordbok på markedet.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Óscar González Tyske fallskjermjegere i Norge 1940
Óscar González Tyske Fallskjermjegere I Norge 1940
Pris:169,- kr
Beskrivelse:Da Norge ble overfalt den 9. april 1940 benyttet de et våpen verden tidligere ikke hadde sett:
fallskjermtropper. De tyske fallskjermtroppene ble ansett for å være eliten blant de tyske soldatene. De
angrep flyplassen på Sola, Fornebu, Dombås, Narvik og ikke minst gjennomførte forsøket på å ta det norske
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Óscar González Tyske fallskjermjegere i Norge 1940
Óscar González Tyske Fallskjermjegere I Norge 1940
Pris:399,- kr
Beskrivelse:Da Norge ble overfalt den 9. april 1940 benyttet de et våpen verden tidligere ikke hadde sett:
fallskjermtropper. De tyske fallskjermtroppene ble ansett for å være eliten blant de tyske soldatene. De
angrep flyplassen på Sola, Fornebu, Dombås, Narvik og ikke minst gjennomførte forsøket på å ta det norske
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Tysk lommeordbok
Tysk Lommeordbok
Pris:219,- kr
Beskrivelse:Tysk lommeordbok inneholder ca. 38 000 oppslagsord fordelt på en tysk-norsk og norsk-tysk ordbokdel.
Lommeordboken er god å ha for hånden når du er på reise i Tyskland, Østerrike eller Sveits, eller når du
simpelthen har behov for raskt å slå opp et ord. 6. utgave har med mange nyere ord fra dagligliv,
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Tysk skoleordbok
Tysk Skoleordbok
Pris:184,- kr
Beskrivelse:Ordboka inneholder 30 000 oppslagsord fordelt på en tysk-norsk og norsk-tysk del. Den er beregnet på alle som
skal begynne å lære tysk i skolen eller på kurs. Det er lagt vekt på å gi grammatiske opplysninger til
oppslagsordene, bl.a. om ordklasse, kasusbruk og bøyning av verb og substantiv.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Christen Christensen Tysk på egen hånd
Christen Christensen Tysk På Egen Hånd
Pris:183,- kr
Beskrivelse:Tysk på egen hånd regnes som ""klassikeren"" blant lærebøkene i praktisk tysk ut over begynnerstadiet. Den
inneholder 19 norske tekster som skal oversettes til tysk. Halvparten har vært gitt til eksamen ved
Universitetet i Oslo og Norges Handelshøyskole.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Tom Kristiansen Tysk trussel mot Norge?
Tom Kristiansen Tysk Trussel Mot Norge?
Pris:479,- kr
Beskrivelse:Denne boken tar for seg den norske forsvarsledelsens sikkerhetspolitiske og strategiske analyser og de
forslagene til militære tiltak den forela regjering og storting i årene forut for det tyske angrepet 9. april
1940.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Kroglund, Nina Drolsum Hitlers norske hjelpere (8283230093)
Kroglund, Nina Drolsum Hitlers Norske Hjelpere (8283230093)
Pris:388,- kr
Beskrivelse:Denne boken handler om de norske kvinner og menn som under 2. verdenskrig i større eller mindre grad
samarbeidet med den tyske okkupasjonsmakten i Norge. Hvorfor valgte titusener å samarbeide i stedet for å være
passive eller gjøre motstand? Det dreier seg om alt fra administrativt til politisk og økonomisk
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Elvemo, Jarle Dødsleirene på norsk jord (8292765603)
Elvemo, Jarle Dødsleirene På Norsk Jord (8292765603)
Pris:324,- kr
Beskrivelse:De tyske krigsfangeleirene i Norge mellom 1940 og 1945 var rene dødsleire og tusener på tusener av fanger fra
Jugoslavia, Russland og Polen døde. Det verste var at det var nordmenn som var de største sadistene blant
fangevokterne og til slutt måtte tyskerne overta. Da ble alt bedre. En gruoppvekkende, men
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Henriksen, Kjetil Norske krigsdekorasjoner (8282651958)
Henriksen, Kjetil Norske Krigsdekorasjoner (8282651958)
Pris:345,- kr
Beskrivelse:Da det tyske angrepet på Norge i april 1940 brakte andre verdenskrig til landet, fantes det ingen levende
tradisjon for dekorering av personlig innsats i kamp eller andre særlige fortjenester av Norges forsvar. Det
fantes ingen dekorasjoner for slike formål. #br/ #Krigskorset og Krigsmedaljen ble innstiftet
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Brenden, Geir Norske offiserer i Waffen-SS (8292870644)
Brenden, Geir Norske Offiserer I Waffen-SS (8292870644)
Pris:344,- kr
Beskrivelse:Under andre verdenskrig vervet rundt 5000 nordmenn seg til tjeneste i Adolf Hitlers elitestyrker, Waffen-SS.
Flere hundre var offiserer. De fleste av disse fikk sin militære utdanning i Tyskland under krigen . på
junkerskolen i den lille tyske byen Bad Tölz i delstaten Bayern. Denne boken forteller om disse
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Brenden, Geir Norske frivillige i Waffen-SS (8282115150)
Brenden, Geir Norske Frivillige I Waffen-SS (8282115150)
Pris:328,- kr
Beskrivelse:Over 5000 nordmenn meldte seg frivillig for å kjempe på nazistenes side under annen verdenskrig. Vel 900 av
dem kom aldri hjem. Motivene deres var sammensatte, men noen fellestrekk hadde de. Blant annet var behovet for
å rettferdiggjøre valget sitt viktig, og i likhet med sine tyske våpenbrødre var de flinke
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Skaug, Ingebjørg Norsk språklydlære med øvelser (8202246377)
Skaug, Ingebjørg Norsk Språklydlære Med øvelser (8202246377)
Pris:397,- kr
Beskrivelse:Dette er et praktisk læremiddel i norsk språklydlære som kombinerer fonetikk og logopedi. #br/ ##br/ ##br/
#Forfatteren sammenligner språklyder på norsk, engelsk, tysk og fransk og inneholder øvelser for
artikulasjonstrening. #br/ ##br/ ##br/ #Den er skrevet for spesialpedagoger, språklærere, foreldre og
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Westlie, Bjørn Det norske jødehatet (8282260908)
Westlie, Bjørn Det Norske Jødehatet (8282260908)
Pris:305,- kr
Beskrivelse:I krig er sannheten alltid det første offeret. Slik var det også i Norge under andre verdenskrig, men har vi
tatt inn over oss den rollen nordmenn selv spilte i spredningen av antisemittisk propaganda under krigen? #br/
# #br/ #Det var ikke bare de tyske okkupantene som tok kontroll over norske medier - mindre
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Dahl, Hans Fredrik Den norske nasjonalsosialismen (8253032463)
Dahl, Hans Fredrik Den Norske Nasjonalsosialismen (8253032463)
Pris:345,- kr
Beskrivelse:Dette er historien om partiet som ble til en sekt og sekten som ble til et regime - på tyske bajonetter. Det
er historien om en liten gruppe som startet som en ilter reaksjon mot Arbeiderpartiet, som så seg selv som den
siste redningsplanken mot 'trusselen fra øst' - og som var villige til å gå i en
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Redd gullet! - historien om den norske gulltransporten i 1940
Redd Gullet! - Historien Om Den Norske Gulltransporten I 1940
Pris:169,- kr
Beskrivelse:9. april 1940 klokken to på ettermiddagen marsjerer tyske tropper inn i Oslo. En halv time tidligere kjører
den siste av 26 lastebiler fra Norges Bank lastet med gull. Vi følger den farefulle ferden, via Lillehammer
til Åndalsnes, hvor deler av gullet blir lastet om bord på HMS Galatea. Derfra går ferden til
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Redd gullet! - historien om den norske gulltransporten i 1940
Redd Gullet! - Historien Om Den Norske Gulltransporten I 1940
Pris:338,- kr
Beskrivelse:9. april 1940 klokken to på ettermiddagen marsjerer tyske tropper inn i Oslo. En halv time tidligere kjører
den siste av 26 lastebiler fra Norges Bank lastet med gull. Vi følger den farefulle ferden, via Lillehammer
til Åndalsnes, hvor deler av gullet blir lastet om bord på HMS Galatea. Derfra går ferden til
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Det norske jødehatet - propaganda og presse under okkupasjonen
Det Norske Jødehatet - Propaganda Og Presse Under Okkupasjonen
Pris:305,- kr
Beskrivelse:I krig er sannheten alltid det første offeret. Slik var det også i Norge under andre verdenskrig, men har vi
tatt inn over oss den rollen nordmenn selv spilte i spredningen av antisemittisk propaganda under krigen? Det
var ikke bare de tyske okkupantene som tok kontroll over norske medier - mindre omtalt er i
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Veien mot undergangen - historien om de norske frontkjemperne
Veien Mot Undergangen - Historien Om De Norske Frontkjemperne
Pris:84,- kr
Beskrivelse:Utfallet av den annen verdenskrig ble avgjort på Østfronten. Det var her det tyske krigsmaskineriet kjørte seg
fast og led en rekke sviende nederlag mot Den røde armé. Millioner av unge menn ofret alt i en
tilintetgjørelseskrig av ufattelige dimensjoner. Ført med en ufattelig råskap på begge sider. Midt i
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Fangevoktere i konsentrasjonsleire - en sosiologisk undersøkelse av norske fangevoktere i "serberlei
Fangevoktere I Konsentrasjonsleire - En Sosiologisk Undersøkelse Av Norske Fangevoktere I "serberlei
Pris:212,- kr
Beskrivelse:De såkalte serberleirene var konsentrasjonsleire i Norge under tysk okkupasjon. Fanger ble mishandlet og døde.
Lidelsen ble påført dem av vanlige nordmenn, ikke av tyskere, sinnslidende, psykopater eller andre kategorier
som skaper distanse, men av vanlige nordmenn. Leirene lå i Karasjok, Rognan, Korgen, og
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Norsk er et lite språk som er i ferd med å dø ut
Norsk Er Et Lite Språk Som Er I Ferd Med å Dø Ut
Pris:254,- kr
Beskrivelse:At eskimoene har mange, kanskje flere hundre ord for snø, at norsk er et lite språk som er i ferd med å dø ut,
at tysk er hardt og fransk er vakkert - du har sikker hørt det før. Men vet du hvorfor disse språkmytene har
oppstått, og hvorfor de er så seiglivede? Denne boka oppklarer disse og flere andre
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Norske krigsdekorasjoner - for innsats under andre verdenskrig
Norske Krigsdekorasjoner - For Innsats Under Andre Verdenskrig
Pris:339,- kr
Beskrivelse:Da det tyske angrepet på Norge i april 1940 brakte andre verdenskrig til landet, fantes det ingen levende
tradisjon for dekorering av personlig innsats i kamp eller andre særlige fortjenester av Norges forsvar. Det
fantes ingen dekorasjoner for slike formål. Krigskorset og Krigsmedaljen ble innstiftet ved
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Norske frivillige i Waffen-SS
Norske Frivillige I Waffen-SS
Pris:144,- kr
Beskrivelse:Over 5000 nordmenn meldte seg frivillig for å kjempe på nazistenes side under annen verdenskrig. Vel 900 av
dem kom aldri hjem. Motivene deres var sammensatte, men noen fellestrekk hadde de. Blant annet var behovet for
å rettferdiggjøre valget sitt viktig, og i likhet med sine tyske våpenbrødre var de flinke
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Norske frivillige i Waffen-SS
Norske Frivillige I Waffen-SS
Pris:322,- kr
Beskrivelse:Over 5000 nordmenn meldte seg frivillig for å kjempe på nazistenes side under annen verdenskrig. Vel 900 av
dem kom aldri hjem. Motivene deres var sammensatte, men noen fellestrekk hadde de. Blant annet var behovet for
å rettferdiggjøre valget sitt viktig, og i likhet med sine tyske våpenbrødre var de flinke
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Hitlers norske hjelpere
Hitlers Norske Hjelpere
Pris:381,- kr
Beskrivelse:Denne boken handler om de norske kvinner og menn som under 2. verdenskrig i større eller mindre grad
samarbeidet med den tyske okkupasjonsmakten i Norge. Hvorfor valgte titusener å samarbeide i stedet for å være
passive eller gjøre motstand? Det dreier seg om alt fra administrativt til politisk og økonomisk
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Vitne til krig - en norsk gutts opplevelser i Tyskland 1944-1946
Vitne Til Krig - En Norsk Gutts Opplevelser I Tyskland 1944-1946
Pris:322,- kr
Beskrivelse:Høsten 1944 beordret tyske okkupasjonsmyndigheter alle mindreårige av tysk ætt «heim ins Reich». Det
resulterte i en lang reise for mange hundre nordmenn, deriblant søsknene Odd og Erica fra Oslo. Etter en
dramatisk overfart og reise gjennom et krigsherjet Tyskland endte de hos en ukjent tante utenfor
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

En av oss - norske frontkjempere i krig og fred
En Av Oss - Norske Frontkjempere I Krig Og Fred
Pris:152,- kr
Beskrivelse:Fra juni 1941 deltok unge norske gutter som frivillige i det tyske angrepet på Sovjetunionen. Krigserfaringene
fra ulike frontavsnitt på Østfronten skulle merke mange av dem for livet. I 50 dybdeintervjuer med tidligere
frontkjempere - supplert med personlige beretninger, dagboknotater, feltbrev, kart og foto
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Norske offiserer i Waffen-SS
Norske Offiserer I Waffen-SS
Pris:338,- kr
Beskrivelse:Under andre verdenskrig vervet rundt 5000 nordmenn seg til tjeneste i Adolf Hitlers elitestyrker, Waffen-SS.
Flere hundre var offiserer. De fleste av disse fikk sin militære utdanning i Tyskland under krigen . på
junkerskolen i den lille tyske byen Bad Tölz i delstaten Bayern. Denne boken forteller om disse
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

En av oss - norske frontkjempere i krig og fred
En Av Oss - Norske Frontkjempere I Krig Og Fred
Pris:339,- kr
Beskrivelse:Fra juni 1941 deltok unge norske gutter som frivillige i det tyske angrepet på Sovjetunionen. Krigserfaringene
fra ulike frontavsnitt på Østfronten skulle merke mange av dem for livet. Frontkjempernes egne opplevelser i
krig og fred kommer til uttrykk i denne boka. Basert på 50 dybdeintervjuer med tidligere
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Kampen om Norge - tyskernes bilder fra det norske felttoget
Kampen Om Norge - Tyskernes Bilder Fra Det Norske Felttoget
Pris:339,- kr
Beskrivelse:Kampen om Norge viser invasjonen av Norge gjennom en unik fotodokumentasjon, tatt av tyske krigsfotografer.
Stillbilder fra den tyske invasjonsfilmen Kampf um Norwegen og annet fotomateriale gir et dramatisk bilde av
det nøye planlagte norske felttoget. Boken følger invasjonen by for by, fra operasjon
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Helvete på jord - en norsk frontkjempers historie
Helvete På Jord - En Norsk Frontkjempers Historie
Pris:110,- kr
Beskrivelse:Østfronten, 2. verdenskrig. Den 17 år gamle nordmannen Hermod Tuft overlever fire år som soldat i Hitlers 5.
panserdivisjon Wiking. Sett gjennom Tufts øyne forteller boken om den lange tyske tilbaketrekningen preget av
mange nederlag, deriblant slaget ved Tsjerkassy, der tyskerne i løpet av noen februardager
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Falskmyntner i Sachsenhausen - hvordan en norsk jøde overlevde Holocaust
Falskmyntner I Sachsenhausen - Hvordan En Norsk Jøde Overlevde Holocaust
Pris:110,- kr
Beskrivelse:I 1940 opprettet SS-Fuhrer Himmler en hemmelig avdeling som skulle produsere falske britiske pengesedler.
Disse skulle i sin tur slippes fra fly over London, for å fremprovosere en inflasjon som skulle knuse britenes
økonomi. Til dette skulle han bruke jøder i tyske konsentrasjonsleirer. En av dem var
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Falskmyntner i Sachsenhausen - hvordan en norsk jøde overlevde Holocaust
Falskmyntner I Sachsenhausen - Hvordan En Norsk Jøde Overlevde Holocaust
Pris:212,- kr
Beskrivelse:I 1940 opprettet SS-Fuhrer Himmler en hemmelig avdeling som skulle produsere falske britiske pengesedler.
Disse skulle i sin tur slippes fra fly over London, for å fremprovosere en inflasjon som skulle knuse britenes
økonomi. Til dette skulle han bruke jøder i tyske konsentrasjonsleirer. En av dem var
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Den norske nasjonalsosialismen - Nasjonal Samling 1933-1945 i tekst og bilder
Den Norske Nasjonalsosialismen - Nasjonal Samling 1933-1945 I Tekst Og Bilder
Pris:339,- kr
Beskrivelse:Dette er historien om partiet som ble til en sekt og sekten som ble til et regime - på tyske bajonetter. Det
er historien om en liten gruppe som startet som en ilter reaksjon mot Arbeiderpartiet, som så seg selv som den
siste redningsplanken mot "trusselen fra øst" - og som var villige til å gå i en
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:3

Hans Fredrik Dahl Den norske nasjonalsosialismen
Hans Fredrik Dahl Den Norske Nasjonalsosialismen
Pris:399,- kr
Beskrivelse:Dette er historien om partiet som ble til en sekt og sekten som ble til et regime - på tyske bajonetter. Det
er historien om en liten gruppe som startet som en ilter reaksjon mot Arbeiderpartiet, som så seg selv som den
siste redningsplanken mot ""trusselen fra øst"" - og som var villige til å gå i en
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Geir Brenden Norske frivillige i Waffen-SS
Geir Brenden Norske Frivillige I Waffen-SS
Pris:379,- kr
Beskrivelse:Over 5000 nordmenn meldte seg frivillig for å kjempe på nazistenes side under annen verdenskrig. Vel 900 av
dem kom aldri hjem. Motivene deres var sammensatte, men noen fellestrekk hadde de. Blant annet var behovet for
å rettferdiggjøre valget sitt viktig, og i likhet med sine tyske våpenbrødre var de flinke
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Geir Brenden Norske offiserer i Waffen-SS
Geir Brenden Norske Offiserer I Waffen-SS
Pris:398,- kr
Beskrivelse:Under andre verdenskrig vervet rundt 5000 nordmenn seg til tjeneste i Adolf Hitlers elitestyrker, Waffen-SS.
Flere hundre var offiserer. De fleste av disse fikk sin militære utdanning i Tyskland under krigen . på
junkerskolen i den lille tyske byen Bad Tölz i delstaten Bayern.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Marc Milner Slaget om Atlanterhavet 1939-45 og de norske krigsseilerne
Marc Milner Slaget Om Atlanterhavet 1939-45 Og De Norske Krigsseilerne
Pris:169,- kr
Beskrivelse:Andre verdenskrig var bare noen timer gammel da slaget om Atlanterhavet, det lengste felttoget under andre
verdenskrig, startet. Det forsvarsløse passasjerskipet Athenia ble senket av den tyske ubåten U-30.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Geir Brenden Norske offiserer i Waffen-SS
Geir Brenden Norske Offiserer I Waffen-SS
Pris:149,- kr
Beskrivelse:Under andre verdenskrig vervet rundt 5000 nordmenn seg til tjeneste i Adolf Hitlers elitestyrker, Waffen-SS.
Flere hundre var offiserer. De fleste av disse fikk sin militære utdanning i Tyskland under krigen - på
junkerskolen i den lille tyske byen Bad Tölz i delstaten Bayern.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Frode Lindgjerdet Norske kommandosoldater i kamp
Frode Lindgjerdet Norske Kommandosoldater I Kamp
Pris:139,- kr
Beskrivelse:Høsten 1944 gikk krigen i Europa mot slutten, men framrykningen til de allierte inn i Tyskland gikk tregt. For
å få økt angrepstakten mot Hitlers rike var de allierte nødt til å nedkjempe den tyske festningsøya Walcheren,
som lå strategisk til ved innseilingen til Antwerpen.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Eirik Brazier Norske krigsdekorasjoner
Eirik Brazier Norske Krigsdekorasjoner
Pris:399,- kr
Beskrivelse:Da det tyske angrepet på Norge i april 1940 brakte andre verdenskrig til landet, fantes det ingen levende
tradisjon for dekorering av personlig innsats i kamp eller andre særlige fortjenester av Norges forsvar.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Jorunn Fjeld Norsk nå!
Jorunn Fjeld Norsk Nå!
Pris:145,- kr
Beskrivelse:Ordliste norsk-tysk til Norsk nå! Ordlisten følger leksjonene i tekstboka. Ordene er også samlet i en
alfabetisk ordliste. Både den leksjonsvise og den alfabetiske ordlisten har henvisninger til hvilken side i
tekstboka ordet forekommer første gang.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Geir Brenden Norske frivillige i Waffen-SS
Geir Brenden Norske Frivillige I Waffen-SS
Pris:169,- kr
Beskrivelse:Over 5000 nordmenn meldte seg frivillig for å kjempe på nazistenes side under annen verdenskrig. Vel 900 av
dem kom aldri hjem. Motivene deres var sammensatte, men noen fellestrekk hadde de. Blant annet var behovet for
å rettferdiggjøre valget sitt viktig, og i likhet med sine tyske våpenbrødre var de flinke
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Ingebjørg Skaug Norsk språklydlære med øvelser
Ingebjørg Skaug Norsk Språklydlære Med øvelser
Pris:368,- kr
Beskrivelse:Dette er et praktisk læremiddel i norsk språklydlære som kombinerer fonetikk og logopedi. Forfatteren
sammenligner språklyder på norsk, engelsk, tysk og fransk og inneholder øvelser for artikulasjonstrening.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Nina Drolsum Kroglund Hitlers norske hjelpere
Nina Drolsum Kroglund Hitlers Norske Hjelpere
Pris:448,- kr
Beskrivelse:Denne boken handler om de norske kvinner og menn som under 2. verdenskrig i større eller mindre grad
samarbeidet med den tyske okkupasjonsmakten i Norge. Hvorfor valgte titusener å samarbeide i stedet for å være
passive eller gjøre motstand?
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Guro Fløgstad Norsk er et lite språk som er i ferd med å dø ut
Guro Fløgstad Norsk Er Et Lite Språk Som Er I Ferd Med å Dø Ut
Pris:299,- kr
Beskrivelse:At eskimoene har mange, kanskje flere hundre ord for snø, at norsk er et lite språk som er i ferd med å dø ut,
at tysk er hardt og fransk er vakkert - du har sikker hørt det før. Men vet du hvorfor disse språkmytene har
oppstått, og hvorfor de er så seiglivede?
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Leif Anker De norske stavkirkene
Leif Anker De Norske Stavkirkene
Pris:498,- kr
Beskrivelse:Boka presenterer alle de 28 stavkirkene i Norge, samt Vang stavkirke som ble kjøpt av kongen av Preussen på
midten av 1800-tallet, og senere oppført i det daværende tyske Schlesien, nå en del av Polen.
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Ulstein, Geir Stian Tysklandsbrigaden (8243011633)
Ulstein, Geir Stian Tysklandsbrigaden (8243011633)
Pris:328,- kr
Beskrivelse:«Jeg har sett Tyskland i ruiner, før et eneste spadetak var tatt for å gjenreise landet.» Martinus Vågbø
Nerland, brigade 471#br/ ##br/ #1947. Mellom flyteminer og gjennom pakkis sendes de første 5000 norske
soldatene over Nordsjøen i et tidligere tysk troppetransportskip. Destinasjon: fiendeland. Oppdrag: å
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Berg, Bjørn Ivar Moisesberg i Fyresdal 1541-1549 (8270994448)
Berg, Bjørn Ivar Moisesberg I Fyresdal 1541-1549 (8270994448)
Pris:361,- kr
Beskrivelse:Fra omkring 1540 reiste tyske bergmenn til det indre av Telemark, der de prøvde å få rikdommer i form av sølv
og kobber ut av magre ertsforekomster. Levekårene var vanskelige. I denne boken følger vi Norsk
Bergverksmuseums forskning i dokumenter og felt, til Fjellgardane i Fyresdalsheiene der det ble gjort
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Michelet, Marte Hva visste hjemmefronten? (8205504105)
Michelet, Marte Hva Visste Hjemmefronten? (8205504105)
Pris:388,- kr
Beskrivelse:En rystende bok som kaster helt nytt lys over en sentral del av norsk krigshistorie. #br/ ##br/ #Berlin, 1941.
Høyt oppe i naziregimet er juristen Helmuth James von Moltke del av en tysk gruppe som aktivt motarbeider
Hitler. Da han får informasjon om hvilken skjebne som venter jødene, setter han i gang et
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Jensen Bronselaget (8283230115)
Jensen Bronselaget (8283230115)
Pris:302,- kr
Beskrivelse:Da 17 norske fotballspillere i august 1936 reiste til Berlin for å delta i sommer-OL, var det ingen som ventet
at noe stort skulle skje. Men for et eventyr det ble! #br/ # De norske guttene skrev seg inn i den norske
idrettshistorien da de slo de tyske favoritter foran øynene på en rasende nazifører Adolf
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Larsen, Stein Ugelvik Blodbadet i Karelen (8283230085)
Larsen, Stein Ugelvik Blodbadet I Karelen (8283230085)
Pris:344,- kr
Beskrivelse:Mange av de norske frontkjemperne som gikk inn i Waffen-SS, havnet i det blodige slaget om Karelen, dypt inne
i de store, russiske skoger. På høydene Kaprolat og Hasselmann kjempet unge norske gutter på finsk-tysk side.
De fleste var ikke mer enn 20 år gamle. Mange endte sine liv med en russisk kule eller
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Fehlis, Venke H. Gestaposjefens datter (8292870717)
Fehlis, Venke H. Gestaposjefens Datter (8292870717)
Pris:301,- kr
Beskrivelse:Min mor var ung og vakker, og 22 år, da jeg ble født vinteren 1945. Min far var en av lederne for den tyske
okkupasjonsmakten i Norge under den andre verdenskrig. Det å ha en tysk offiser som far og en norsk mor er en
skjebne jeg deler med flere. Det spesielle i mitt tilfelle er at min far var Heinrich
Frakt:Sjekk nettsiden
Levering:Sjekk nettsiden
Lagerstatus:1

Fant du ikke det du letet etter?
Søk her:E-post:
Relaterte søk:
Norske | Tysk | Ordbok | Norsk | Waffen-ss | Tyske | Norsk-tysk | Geir | Norge | Brenden
Utrolig
Billig
Iphone salg

Brukertestet
Iphone 5 Iphone 5

Anbefales
Best i Test
Testvinner